Eindelijk! Meisjes kiezen voor techniek

Na 10 jaar voorlichting en uitjes bij bedrijven.

Al tien jaar probeert het Platform Bèta Techniek meer meisjes te interesseren voor bètavakken. Dat werkt: in het hbo is dit jaar een stijging van 20 procent te zien in het aantal vrouwelijke studentes, en ook op het mbo en vooral de universiteiten kiezen meer meisjes voor bètastudies ten opzichte van vorig jaar.

Wie zo’n studie wil volgen moet op de middelbare school voor een bètaprofiel hebben gekozen (wiskunde B, natuurkunde en scheikunde). Daarom begint voorlichting al op de middelbare school. Beatrice Boots is directielid van Platform Bèta Techniek en programmamanager van het Techniekpact, dat het tekort aan technisch personeel moet terugdringen.

Waarom moeten meer vrouwen voor techniek kiezen?

Boots: „We hebben in Nederland een tekort aan mensen in de technieksector. Het maakt niet per se uit of vrouwen of mannen voor een baan in deze sector kiezen, al vinden bedrijven het vaak fijn als de verdeling van hun teams met werknemers 50/50 is.

Wat vooral belangrijk is: het is zonde als meisjes niet voor de studie kiezen omdat ze ten onrechte denken dat ze het niet kunnen.”

Waarom denken ze dat?

„Meisjes hebben geen beeld van de banen en beroepen in de technische sector. Ze denken dat je in je eentje in een lab staat en vinden dat saai. Meisjes vinden werken in een groep belangrijk. Als je van niemand hoort dat je juist bij techniek veel in teamverband werkt, kies je liever een ander profiel. Ook leraren hebben vaak niet zo’n goed beeld van wat je kunt met techniek, terwijl zij ook loopbaanadvies moeten geven.

Daarbij zijn meisjes onzeker over hun prestaties voor de exacte vakken.”

Hoe haal je meisjes over?

„Vooral laten zien wat je er allemaal mee kunt. Dat je met wiskunde bij Google kunt werken bijvoorbeeld. We geven voorlichting op scholen, of laten scholieren juist bij bedrijven langskomen. Zeker de helft van alle middelbare havo/vwo scholen doet hieraan mee. Ook zoeken we vrouwen die een rolmodel zijn. Dan laten we bijvoorbeeld een vrouwelijke wetenschapper die bij het KNMI onderzoek doet vertellen in de klas.”

Welke studies kiezen ze?

„Meisjes kiezen vaak voor de creatievere studies, zoals bouwkunde en industrieel ontwerpen. Ook biologie en medisch laboratoriumonderzoek is populair. Een typische mannenstudie als elektrotechniek nog niet.”

    • Charlotte van ’t Wout