Corporatie Vestia wordt flink kleiner na grote fraudezaak

Vestia schrapt extra banen, wil verkoop huizen verdubbelen

Vestia moet veel meer inkrimpen om financieel te herstellen van het derivatenschandaal. De grootste woningcorporatie van Nederland trekt zich geheel terug in de regio Rotterdam en Den Haag. Tot 2022 wil Vestia ongeveer twee keer zoveel woningen verkopen (30.000) dan voorheen. Op personeel en organisatie wordt 15 procent extra bezuinigd, wat vanaf 2016 tot een onbekend aantal gedwongen ontslagen zal leiden.

Dat zegt bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos. De werknemers zijn gisteren en vanochtend ingelicht.

Vestia viel in de periode 2011-2012 bijna om door ongekende speculatie met derivaten (renteverzekeringen). De van fraude verdachte kasbeheerder Marcel de V. had voor circa 23 miljard euro aan derivaten afgesloten. Toen de rente door de eurocrisis daalde in plaats van steeg, eisten banken meer onderpand op. In juni 2012 kocht Vestia de derivatencontracten af voor 2 miljard euro. De kleine vierhonderd corporaties in Nederland moeten 675 miljoen euro meebetalen.

Volgens een eerste herstelplan heeft Vestia al voor ruim een miljard euro aan bouwprojecten gestaakt. De corporatie met ooit 90.000 woningen en panden heeft inmiddels bijna 4.000 woningen verkocht aan particulieren en corporaties. Verder zijn 250 van de 1.150 banen bij Vestia verdwenen.

„De extra saneringen zijn nodig door de verscherpte controle door de financiële toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting”, zegt Schakenbos. Het eerdere herstelplan van Vestia heeft het CFV afgekeurd, omdat het niet voldoende was. Eind vorig jaar had Vestia circa 6,6 miljard euro aan langlopende schulden.

De economische crisis en de malaise op de huizenmarkt hebben het herstel van de woningcorporatie in de afgelopen twee jaar bemoeilijkt. Met de extra bezuinigingen wil Vestia voorkomen dat andere corporaties een tweede keer verplicht moeten bijspringen om Vestia te redden. „We willen het zoveel mogelijk op eigen kracht doen”, zegt Schakenbos.

Met de saneringsoperatie geeft Vestia verder gehoor aan een wetsvoorstel van minister Blok (Wonen, VVD). Na een reeks financiële schandalen moet de sector terugkeren tot haar kerntaak: volkshuisvesting.

Vestia stopt met de bouw en exploitatie van duurdere huurwoningen (maandhuur boven 1.000 euro) en koophuizen, vastgoed voor bedrijven en de zorg en studentenhuisvesting, Op termijn wil de corporatie daarom circa 10.000 ‘eenheden’ afstoten.

Wel wil Vestia eerder en meer investeren in vastgoed voor lagere inkomensgroepen, met name in Rotterdam-Zuid en Den Haag Zuidwest.

Op dit moment heeft Vestia nog vastgoed in meer dan honderd gemeenten verspreid over heel Nederland. Als de corporatie zich terugtrekt in Rotterdam en Den Haag, wil Vestia in het buitengebied ongeveer 20.000 woningen en panden verkopen.

Bestuursvoorzitter Schakenbos en bestuurder Willy de Mooij (financiën en control) zijn 1 juli vorig jaar aangetreden. Oud-bestuurder Erik Staal moest begin 2012 aftreden.

    • Eppo König