Schaf de hypotheekrentekorting voor bankmedewerkers af

illustratie Pavel Constantin

Hypotheekrentekorting is een verkapte bankiersbonus en moet per direct fiscaal worden belast. Dit levert de overheid een bedrag van 75 miljoen euro per jaar op dat kan worden teruggegeven aan de belastingbetaler. In de vorm van belastingverlaging of betere dienstverlening, dat is aan de politiek. Afgelopen donderdag werd bekend dat Klaas Knot, directeur van De Nederlandse Bank (DNB), geniet van een douceurtje van ruim 15 duizend euro per jaar in de vorm van hypotheekrentekorting. Het is gebruikelijk in de bancaire wereld dat medewerkers standaard korting krijgen op hun hypotheekrente. Niet alleen bij staats- en commerciële banken maar kennelijk ook bij ambtenaren die als toezichthouder op die sector fungeren. Die kortingen lopen op tot 30 procent van het rentebedrag per jaar.

Cadeautjes voor kinderen van werknemers bij een bedrijfssinterklaasfeest zijn belast en ook over een, door de werkgever aangeboden, lunch moet belasting worden betaald. Vreemd genoeg hanteert de fiscus in het geval van korting op hypotheekrente in de bancaire sector een ander regime. Nul belasting en dus netto in de pocket voor deze veelal (semi) ambtenaren. Nederland telt ongeveer 100.000 bankmedewerkers die hiervan elke maand profiteren maar ten koste van wie of wat? Van de overige Nederlandse belastingbetalers die dit bedrag extra moeten opbrengen. Om hoeveel geld het gaat laat zich makkelijk berekenen. Op een hypotheek van gemiddeld 300.000 euro en een rentekorting van 1 procent betalen medewerkers van onder andere ING, SNS, ABN-AMRO en Rabobank zo’n 3000 euro per jaar minder dan de doorsnee Nederlander. Dit levert voor de hele groep in totaal een voordeel van 300 miljoen euro per jaar op. Nu is bekend dat de salarissen voor medewerkers van banken al 15 procent hoger liggen dan in vergelijkbare functies en we kunnen er dus vanuit gaan dat de hypotheekgratificatie valt in het hoogste belastingtarief van 52 procent. Als het kabinet besluit tot het belastbaar stellen van deze inkomsten, kan er van de 300 miljoen euro genoten inkomen ruim de helft aan belasting worden gevorderd. Op dat bedrag van 150 miljoen euro is natuurlijk nog de hypotheekrente aftrek van toepassing. De staatskas kan dus jaarlijks rekenen op ruim 75 miljoen euro. Politici kunnen besluiten om van dit geld leerkrachten, politiemensen of bejaardenverzorgsters aan te stellen of wegen aan te leggen. Alles beter dan dat het verdwijnt de in de toch al goed gevulde zakken van bankiers.

    • Olaf Stuger