Opinie

    • Paul Luttikhuis

positief gedoemd

Door persoonlijke omstandigheden was ik een aantal weken uit de lucht. Toen ik op zoek ging naar een interessant thema voor een nieuwe blog, merkte ik hoe snel je achterloopt in onderwerpen die met klimaat te maken hebben. Gelukkig komen de meeste thema’s regelmatig terug, dus dat halen we wel weer in. Laat ik beginnen met een korte terugblik.

Eerst maar eens iets positiefs – afhankelijk natuurlijk van de positie in het debat. Marcel Crok en Nicholas Lewis legden in een degelijk rapport uit dat het met de gevoeligheid van het klimaat voor broeikasgassen wel meevalt. Zoals je van deze auteurs kon verwachten, gingen ze vooral op zoek naar argumenten die hun conclusie zouden staven en konden ze het niet nalaten met een beschuldigende vinger te wijzen naar het IPCC. Wat hebben de internationale klimaatwetenschappers in hun ogen namelijk gedaan? Ze hebben het goede nieuws bewust verdoezeld in de samenvatting van hun rapport (overigens moeten we die samenvatting niet verwarren met het wetenschappelijke werk).

Het IPCC had in het recent gepubliceerde AR5-rapport de kans beleidsmakers goed nieuws te brengen. Het beste observationele bewijs geeft aan dat de klimaatgevoeligheid waarschijnlijk dicht bij de ondergrens ligt van de range die het IPCC al dertig jaar hanteert. De beste schatting voor klimaatgevoeligheid ligt zelfs onder de wat hogere ondergrens van 2,0°C in het AR4-rapport. Zoals we hebben laten zien bracht het IPCC dit nieuws niet in duidelijke bewoordingen.

Het Amerikaanse CATO Institute schreef triomfantelijk:

Global climate disaster averted! Too bad the IPCC didn’t see fit to pass this important bit of information along to policymakers, but instead, attempted to sweep it under the rug.
Maybe there ought to be a congressional investigation. Staffers, start your engines!

Grappig is dat The Guardian juist een ander positief element uit het rapport haalt. De krant wijst erop dat de Global Warming Policy Foundation (GWPF) van Ligel Lawson, een van de opdrachtgevers, met de publicatie van het rapport in feite erkent dat klimaatverandering bestaat. The Guardian citeert met instemming klimaatwetenschapper Ed Hawkins van de universiteit van Reading:

‘Remarkably for a report published by the GWPF, the authors agree with mainstream climate scientists that significant further warming is expected … It is great to see the GWPF accepting that business-as-usual means significant further warming is expected. Now we can move the debate to what to do about it.’

Na zoveel positief nieuws, is het tijd voor een beetje somberheid. Het Goddard Space Flight Center van NASA sponsorde een onderzoek naar de moderne industriële samenleving. De conclusie: de huidige beschaving loopt binnen een paar decennia op zijn einde. De combinatie van een niet-duurzaam gebruik van grondstoffen en een ongelijke verdeling van de welvaart zal ons fataal worden (hier meer).

De onderzoekers, onder leiding van wiskundige Safa Motesharrei van de Amerikaanse National Science Foundation, gebruiken het zogeheten HANDY-model. Interessant aan hun onderzoek, gepubliceerd in Ecological Economics, is dat ze weinig vertrouwen hebben in de mogelijkheid dat technologische hoogstandjes uiteindelijk uitkomst zullen bieden.

Technologische vernieuwingen leiden weliswaar tot efficiënter grondstofgebruik, maar meestal ook tot een toename van de consumptie, die de zuinigheid tenietdoet.

Ten slotte nog een filmpje over het Arctische zeeijs, waarmee maar weer wordt aangetoond dat veel onderwerpen nou eenmaal herhaaldelijk langskomen. Dit you-tube filmpje - waar je helaas ook niet vrolijk van wordt -  laat zien hoe in de afgelopen jaren het oude Arctische ijs plaats heeft gemaakt voor steeds jonger zeeijs, dat minder sterk is en daardoor veel gevoeliger is voor stijgende temperaturen:

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis