Poetin tekent voor annexatie Krim, houdt ‘zeer anti-westerse’ toespraak

De Krim heeft “in de hoofden en harten van mensen” altijd bij Rusland gehoord, zei de Russische president Vladimir Poetin vandaag in een speech in het parlement. In zijn toespraak nam hij ook de tijd voor felle kritiek richting het Westen.

De Russische president Vladimir Poetin tijdens zijn toespraak. Foto AFP/ Alexej Nikolski

De Krim heeft “in de hoofden en harten van mensen” altijd bij Rusland gehoord, zei de Russische president Vladimir Poetin vandaag in een speech in het parlement. In zijn toespraak nam hij ook de tijd voor felle kritiek richting het Westen.

Ter plekke werd het verdrag dat de toetreding van de Krim en Sebastopol mogelijk maakt ondertekend, ten overstaan van beide kamers van het parlement. Het parlement moet officieel nog wel goedkeuring geven.

Twitter avatar hubertsmeets Hubert Smeets Toetreding Krim en Sevastopol tot Rusland wordt ter plekke getekend. Parlementaire besluitvorming komt later wel.
http://t.co/SVsbkimWih

Het verzoek van het Oekraïense autonome schiereiland zich aan te sluiten bij Rusland kon volgens Poetin niet genegeerd worden, want dat zou “verraad” zijn geweest. De Krim wordt een plek waar drie officiële talen gesproken zullen worden: Oekraïens, Russisch en Krim-Tataars.

Poetin verdedigde de gang van zaken rond de Krim. Het referendum van afgelopen zondag, waarin 96,6 procent van de bevolking stemde voor aansluiting bij Rusland, was legitiem en voldeed aan internationale wetgeving. Hij vergeleek de situatie met die in Kosovo, toen dat land zich wilde afscheiden. Dat werd toen gesteund door het Westen en Rusland was toen tegen. De afscheiding van Oekraïne lijkt volgens Poetin bovendien op de afscheiding van dat land van de Sovjet-Unie in 1991.

De Engelse vertaling van de toespraak van Poetin is te vinden op de site van het Kremlin. Hij wordt momenteel aangevuld.

Poetin haalt uit naar Westen

Poetin uitte harde kritiek op het Westen, dat zich volledig gekant heeft tegen de Russische inmenging in Oekraïne. Het Westen heeft Rusland achter zijn rug om steeds bedrogen, zei de president. In Oekraïne gedroeg het Westen zich “onverantwoordelijk en onprofessioneel” en heeft het een grens overschreden.

De Verenigde Staten bijvoorbeeld laten zich in hun buitenlandbeleid niet leiden door internationale wetgeving, maar door het “recht van de sterkste”:

“Ze zijn gekomen, denkend dat ze exceptioneel zijn, de uitverkorenen. Dat zij het lot van de wereld bepalen, dat zij als enige gelijk kunnen hebben.”

Hij herhaalde zijn eerdere opmerkingen dat er een staatsgreep in Oekraïne heeft plaatsgevonden. Die werd uitgevoerd door “zogenoemde autoriteiten”, die alles zouden doen voor macht.

Poetin ontkende de beschuldigingen van het Westen dat Rusland de Krim zou zijn binnengevallen voorafgaand aan het referendum. De Russische troepen waren daar volgens hem in lijn met een internationaal verdrag met Oekraïne dat Rusland toestaat 25.000 man troepen te hebben op het schiereiland.

Onze buitenlandredacteur Hubert Smeets volgde de toespraak en vertelt wat hem opviel:

“Het was een toespraak met een zeer anti-westerse toon. Hij noemde het Westen onbetrouwbaar en bedriegers, achter Ruslands rug om. Hij haalde de internationale acties in Irak en Afghanistan aan. Hij erkende met terugwerkende kracht ook de uitslag van de Oekraïense presidentsverkiezingen van 2004 niet. Hij wees Duitsland erop dat Rusland ook niet in de weg stond toen Oost- en West-Duitsland werden herenigd.”

Rusland wil niet door naar andere regio’s

Poetin benadrukte dat Rusland er niet op uit is Oekraïne te verdelen. Volgens Smeets betekent dit niet dat Poetin uitsluit dat hij zich ook in andere regio’s zal inmengen:

“Hij heeft duidelijke eisen gesteld aan het buurland. Het moet vriendschappelijk zijn, geciviliseerd. En er mogen geen russofoben, neonazi’s en antisemieten zijn.”

Alle tweets van onze buitenlandredacteur Hubert Smeets tijdens Poetins speech zijn te zien door te scrollen.

    • Frank Huiskamp