Overheid steekt 60 miljoen in chemische industrie Groningen

Rijk en provincie steunen de door hoge energieprijzen geplaagde chemische sector.

Het Rijk en de provincie Groningen stellen samen 60 miljoen euro beschikbaar voor extra investeringen in de chemische industrie in Delfzijl en de Eemshaven. Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) mede namens minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) aan de Tweede Kamer.

De steun is nodig omdat de chemische industrie in Groningen het zwaar heeft, onder meer doordat concurrenten wereldwijd met veel lagere energieprijzen werken. Industriële ondernemingen die veel energie gebruiken, betalen in bijvoorbeeld Duitsland tot 35 procent minder voor hun stroom dan in Nederland, zoals de recente discussie rond de failliete aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl laat zien.

Van de 60 miljoen euro is 40 miljoen bedoeld voor nieuwe investeringen, schrijft Kamp. Daarnaast kan 20 miljoen euro worden gebruikt voor het verbeteren van de arbeidsmarkt. Volgens de bedrijven op het chemiepark kunnen daarmee 900 nieuwe banen kunnen worden gecreëerd. Op dit moment werken er ruim 2.000 mensen bij de chemische bedrijven in Groningen, die met elkaar 15 procent van de Nederlandse chemieproductie voor hun rekening nemen. Er liggen voorstellen om bijvoorbeeld de productie van chloor te vergroten, restgassen die vrijkomen bij chemische processen beter te benutten en er zijn plannen om een terminal te bouwen voor tankers met vloeibaar gas.

Het kabinet reageert hiermee op een plan dat onder leiding van voormalig Shell-topman Rein Willems is gemaakt. Willems wil onder meer het gebruik van bestaande voorzieningen voor het gebruik van stoom, water en gas centraal beheren. Dat drukt volgens hem de kosten en zet aan tot efficiënter gebruik. Ook pleit hij voor een gezamenlijke investeringsstrategie om meer bedrijvigheid aan te trekken. Nu is er, schrijft de werkgroep, sprake van „een gebrek aan leiderschap, een mismatch tussen vraag en aanbod van arbeid in de regio en een relatief zwak ondernemersklimaat.”

Asscher onderschrijft dat Groningen steun nodig heeft. De werkloosheid is in Groningen vergeleken met de rest van de Nederland hoog, benadrukt hij: 9,5 procent.