Overheid bezuinigt fors op onderzoekskosten

De overheid snijdt de komende jaren fors in haar uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (r&d). Dat blijkt uit een analyse van het Rathenau Instituut, waarvoor de begrotingen van alle ministeries werden doorgelicht. In de periode 2012-2018 bezuinigen de ministeries in totaal 425 miljoen euro op hun jaarlijkse research & development-budget, dat in 2012 nog bijna 5,8 miljard euro bedroeg.

De bezuiniging staat haaks op het beleid van het kabinet-Rutte I. Dat had zich voor 2020 tot doel gesteld om de gezamenlijke r&d-uitgaven van overheid en bedrijfsleven op te schroeven naar 2,5 procent van het bruto binnenlands product. Nederland zat in 2012 op 2,1 procent. Het scoort daarmee gemiddeld in Europa, hoewel het zich graag profileert als succesvolle kenniseconomie. Investeringen in r&d worden gezien als een belangrijke motor voor economische groei.

Of de lagere overheidsbezuinigingen voldoende zullen worden gecompenseerd door hogere r&d-uitgaven van het bedrijfsleven, is niet te voorspellen. De bedrijfsuitgaven aan r&d zijn de laatste jaren wel toegenomen, van 5,2 miljard euro in 2010 tot 7,3 miljard euro in 2012. Maar die stijging komt vooral doordat het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn meetmethode heeft aangepast. Het telt sinds 2011 ook bedrijven mee met minder dan 10 werknemers. Daardoor worden bijvoorbeeld vele kleine, universitaire start-ups ook meegerekend.