denken @nrc.nl

Wie komt op voor de gehandicapten die niet mogen stemmen?

vraagt Maaike Maring-Feenstra, moeder van een gehandicapte zoon.

Mijn zoon is 19 jaar oud en mag dus zijn stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Heel belangrijk, juist voor hem, want hij is ernstig verstandelijk gehandicapt en daardoor afhankelijk van overheidszorg. Hij woont in een fantastische instelling, waar de afgelopen tijd helaas forse bezuinigingen zijn doorgevoerd.

Het is al lang niet meer zo dat gehandicapten altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Nee, ze krijgen de zorg waar nog geld voor is. Hiermee zijn het politieke keuzes die bepalen hoe goed of slecht er voor ze gezorgd wordt. Gelukkig heeft iedereen hier in onze moderne democratie een stem in. Ook mijn zoon dus.

Helaas kan hij niet zelf stemmen door zijn verstandelijke beperking. Hij kan niet lezen of schrijven, hij kan zelfs niet praten. Dus, is onze gedachte, moeten wij, zijn ouders en tevens curators, dat voor hem doen. Wij weten heel goed welke politieke partijen voor zijn belang opkomen.

Maar we mogen niet met hem mee het stemhokje in. Dat is alleen toegestaan bij mensen met een lichamelijke beperking. Als een verstandelijk gehandicapte zonder lichamelijke beperking niet in staat is om zelfstandig te stemmen, verliest hij daarmee zijn stemrecht. Dit lijkt logisch: als hij niet in staat is zelf te bepalen op wie hij zou moeten stemmen, dan kan hij dus niet stemmen. Maar wie komt er dan voor hem en zijn lotgenoten op?

Bij de landelijke verkiezingen heb ik mijzelf gemachtigd om voor hem te stemmen. Dit mag niet – het is zelfs strafbaar – maar het werkte wel. Deze keer gaat dat echter niet lukken, want wij, zijn ouders, wonen in een andere gemeente en je mag als gemachtigde alleen een extra stem uitbrengen tegelijk met je eigen stem.

Extra zuur, nu juist de gemeenten zo veel zorgtaken naar zich overgeheveld gaan krijgen. Bitter dat zelfs mijn eigen stem hem niet kan helpen. Omdat ik in een andere gemeente woon, kan ik ook indirect voor hem geen invloed uitoefenen als het om gemeentepolitiek gaat.

Mijn zoon kan en mag niet stemmen, net als alle andere verstandelijk gehandicapten. Net als dementerende bejaarden. Heel toevallig worden deze groepen de laatste tijd het hardst getroffen door bezuinigingen. En niemand die er wat aan doet. Logisch. Ze kunnen niet protesteren en hebben zelfs geen stemrecht, ook al krijgen ze nog steeds een oproepkaart.