Allochtone mbo’ers kiezen studie met weinig kans op werk

Veel niet-westerse allochtone jongeren kiezen voor een economische mbo-opleiding, terwijl deze studies een minder goed arbeidsmarktperspectief hebben. Meer dan de helft van de mannelijke allochtone mbo’ers kiest voor een opleiding in deze sector. Bij autochtone jongens is dat eenderde. Zij kiezen veel vaker voor een technische opleiding. Bij niet-westerse allochtone meisjes zijn opleidingen in de sector zorg en welzijn het populairst, maar ook zij kiezen vaker dan autochtone meisjes voor een economische opleiding.

Dat blijkt uit een onderzoek van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) dat vandaag is aangeboden aan minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA). Uit het onderzoek komt verder naar voren dat allochtone jongeren minder vaak kiezen voor een combinatie van leren en werken dan autochtone jongeren, terwijl dit beter uitzicht biedt op een baan na het afstuderen.

Vorige week bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de werkloosheid onder allochtone jongeren hoger ligt dan onder autochtone jongeren. Het SCP schrijft dat onder meer toe aan discriminatie op de arbeidsmarkt. Uit het rapport van de stichting SBB blijkt nu dat een foute studiekeuze mede debet is aan de relatief hoge werkloosheid.

Minister Bussemaker laat in een reactie weten dat er bij studievoorlichting meer aandacht moet komen voor het arbeidsmarktperspectief van een opleiding. Ze vindt het jammer dat allochtone jongeren minder vaak voor technische opleidingen kiezen. „Allochtone jongeren gaan er vaak van uit dat ze met een economische studie later flink geld gaan verdienen. Technische beroepen worden nog steeds gezien als iets waar je een laag salaris voor opstrijkt en ook nog eens vies van wordt. Maar dat is natuurlijk allang niet meer het geval. Juist in de techniek heb je grote kans snel een uitdagende en goedbetaalde baan te vinden.”

Opvallend is dat ondanks de economische crisis allochtone studenten tijdens hun mbo-opleiding gemiddeld net zo snel een stage of leerbaan vinden als autochtone studenten, aldus het onderzoek van de stichting SBB. Hun stages duren wel iets korter.