Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Schultz gaat waterschappen toch niet opheffen

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) wil af van de afspraken uit het regeerakkoord om de waterschappen op te heffen. “Ik ga er niks mee doen. Als iets goed is, moet je er niet aan morrelen”, zegt ze vandaag in een interview met NRC Handelsblad.

Foto ANP / Martijn Beekman

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) wil af van de afspraken uit het regeerakkoord om de waterschappen op te heffen. “Ik ga er niks mee doen. Als iets goed is, moet je er niet aan morrelen”, zegt ze vandaag in een interview met NRC Handelsblad. De uitspraken van Schultz zijn in tegenspraak met het regeerakkoord, waarin VVD en PvdA hebben afgesproken dat de waterschappen moeten verdwijnen.

Het kabinet wilde hun taken, zoals onderhoud en inspectie van waterwerken, onderbrengen bij de nog te vormen vijf landsdelen, de opvolgers van de huidige twaalf provincies. Die zouden de taken efficiënter kunnen uitvoeren. Vooruitlopend op hun opheffing wilde het kabinet dat de waterschappen alvast fuseren. Van de huidige 23 mogen er nog tien tot twaalf overblijven. Ook daar ziet Schultz nu weinig in: “Ze kunnen zelf bekijken waar opschaling nuttig is. Ik zie geen aanleiding om bestuurlijke of organisatorische veranderingen door te voeren.”

Het voortbestaan van de waterschappen is het zoveelste kabinetsplan voor de bestuurlijke herindeling van Nederland dat stroef verloopt. Zo stuit minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) op weerstand bij zijn plan om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te laten samengaan. Eerder liet het kabinet al de eis varen dat gemeenten gedwongen moeten fuseren tot gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Volgens Schultz concentreert Plasterk zich op de landsdelen: “De waterschappen hebben niet zijn prioriteit.” Ze heeft haar ideeën over de waterschappen intern besproken met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken.

OESO: Nederlands waterbeleid functioneert uitstekend

Schultz reageert op een vandaag gepresenteerd rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) over het Nederlandse waterbeleid. Het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie en de Unie van Waterschappen, concludeert dat het Nederlandse waterbeheer uitstekend functioneert tegen relatief lage kosten. De eeuwenoude waterschappen spelen daarin een essentiële rol. De opkomst bij de waterschapsverkiezingen is overigens traditioneel laag, rond de 25 procent.

De Oeso vindt ook dat Nederlanders zich te weinig bewust zijn van de risico’s van water. Dat gaat ten koste van het draagvlak voor grote investeringen in bijvoorbeeld dijken en dammen.

Schultz wil dit jaar daarom een campagne beginnen om dat bewustzijn te vergroten. Dit najaar lanceert ze een evacuatie-app. Die geeft per postcodegebied weer hoe hoog het water komt bij een dijkdoorbraak, wat inwoners dan moeten doen en welke voorzorgsmaatregelen ze nu al moeten treffen.

Lees vanmiddag in NRC Handelsblad het hele interview met Schultz van Haegen.