Opinie

    • Folkert Jensma

Welkom in het advocatenparadijs

Recht Folkert Jensma

Het ontslagrecht moest snel, soepel en goedkoop worden. De praktijk: er kan nu in ontslagzaken in

meer

instanties geprocedeerd worden.

Hartelijk welkom bij onze cursus Nieuw & Versoepeld Ontslagrecht! Vorige maand in de Kamer aanvaard, dus we kunnen aan de slag. Alles wordt eenvoudiger, sneller en goedkoper, zegt de politiek. Zelf denken wij dat dit nogal meevalt, of tegenvalt, natuurlijk. De kern is simpel: vast wordt minder vast en flex minder flex.

Heeft iedereen genoeg papier bij zich? U moet zich niet laten ontmoedigen, hoor. Nou, daar gaan we: uw cliënt is een accountant die ontslagen wordt. U weet het, vroeger was er keus tussen ontslag via het UWV (zonder vergoeding) of via de kantonrechter (met vergoeding). Dat is hartstikke oneerlijk, dus dat is nu veranderd. Nu krijgt iedereen een vergoeding, behalve als je korter dan twee jaar werkte. Het UWV is voortaan alleen voor ontslagaanvragen om economische redenen of na ziekte. En de kantonrechter is de verplichte keus voor ontslag wegens ruzie en incompetentie – het bekende gedoe. Goed, tot zover helder?

Moet u straks bij het UWV zijn, dan is het wel even opletten. Nu mag een aanvraag daar 6 tot 8 weken duren. Dat moet straks binnen een maand, inclusief hoor en wederhoor. Of ze dat gaan redden is nog maar de vraag. Als u het daar verliest dan kunt u in de nieuwe wet door naar de kantonrechter. Die kijkt er dan opnieuw naar. En daarna mag u in hoger beroep.

Zeker! Nou en of. Voor het eerst kan er nu in ontslagzaken in meer instanties geprocedeerd worden. Keurig volgens de Europese norm voor een eerlijk proces. Tot nu toe deden we ontslagen in één instantie, maar dat worden er dus drie en soms wel vier. Zó snel en soepel hoefde het kennelijk ook weer niet, nee, haha. Een cliënt die echt boos is, kan voortaan drie tot vijf jaar over zijn ontslag vechten. Wat zal dát wel niet gaan kosten, inderdaad!

Stel nu dat uw accountant een tijdelijk contract heeft. Wat moet de werkgever dan doen? Iemand? U? Ja – niks? Nee, dat is fout. Tijdelijke contracten lopen nu gewoon af. Maar dat kon nóg eenvoudiger, nietwaar! Ja sorry, ik moet er zelf om grinniken. Tijdelijke contracten vanaf zes maanden moeten voortaan formeel opgezegd worden. Eén maand van tevoren, anders ontstaat er een vergoedingsplicht. Let op, dat gaat uw cliënt geld opleveren, hè!

Nu de hoofdzaak: het ontslag zélf. U weet hoe het nu gaat: je kan nu van iedereen af, zolang je maar genoeg betaalt. Ook als het ontslag onredelijk is of niet goed onderbouwd, wat meestal zo is, nietwaar. De rechter dwingt maar heel zelden een werkgever iemand in dienst te houden. De pijn wordt nu gecompenseerd met geld. Reuzesoepel dus. Maar dat wordt dus écht anders. De vaste vergoeding mag voortaan nooit hoger dan 75.000 euro zijn. Dat heet dan ‘transitiegeld’ – maar die extra compensatie, dat wordt dus een probleem. In de nieuwe wet is de vrijheid van de rechter sterk ingeperkt. Voortaan mag er alleen nog extra worden betaald als het ontslag de werkgever ‘ernstig’ te verwijten is. Niemand weet of de rechter dat een beetje soepel zal hanteren. Wanneer is iets ‘ernstig verwijtbaar’? Niemand weet het. Of dat ‘soepel’ is? Ach, voor de een wel en de ander niet..

Hier is trouwens nog iets verzonnen: als u met de werkgever een vergoeding vastlegt, dan geldt er een wettelijke bedenktijd van twee weken. U kunt dus altijd annuleren! Onthoud goed: altijd doen, hè! Baat het niet, dan schaadt het niet. De vergoeding zal er vast niet door omlaag gaan.

En hou ook dit even vast: twee jaar is de nieuwe uitprobeertermijn. Ik snap niet wie ermee geholpen is, maar het schijnt zo te moeten. De werkgever mag straks binnen twee jaar niet meer dan drie keer een tijdelijk contract aanbieden. En wel met tussenpozen van zes maanden. Dat is nu drie maanden. De werkgever moet zijn ‘vaste’ flexwerkers dus langer tijdelijk ontslaan en mag ze ook korter houden. Dat wordt dus meer personeel rondpompen en méér flexwerkers aan je binden die dan langer werkloos moeten zijn. Goed, is iedereen nog wakker? Dan doen we na de pauze de nieuwe scholingsplicht voor werkgevers.

    • Folkert Jensma