De imaginaire getallen bestaan niet alleen in onze verbeelding

Margriet van der Heijden schreef over ‘De mooiste formule’ (Wetenschapsbijlage, 1 maart) het volgende: „Dan is er nog het rare getal i dat alleen bestaat in onze verbeelding en in berekeningen. Daarin is i (moeilijk gezegd: de wortel van -1) een brug naar een rijk vol met ‘imaginaire’ getallen.”

De imaginaire getallen bestaan zeker niet alleen in onze verbeelding. De getallenlijn is aan iedereen bekend en helpt om negatieve getallen concreet te maken. Het getallenvlak is nauwelijks moeilijker. Trek in het vlak een x-as en een y-as. Dan is de getallenlijn de x-as en de imaginaire getallen liggen op de y-as. Het getal i is het punt (0,1). Optelling en vermenigvuldiging kunnen eenvoudig meetkundig gedefinieerd worden. Deze meetkundige voorstelling is afkomstig van de Deense wiskundige Caspar Wessel (1745-1818) en zij is nu gemeengoed bij iedereen die iets met wiskunde doet.

Marten Toonder heeft op geestige manier bijgedragen aan de mystificatie van de imaginaire getallen door professor Sickbock in het Bommelverhaal ‘De Minionen’ heel gewichtig te laten doen over zijn formule die de wortel trekt uit min één.

Bussum

    • Tom Koornwinder