Tuchtrecht en bankierseed voor alle medewerkers van banken

Het kabinet voert tuchtrecht in en stelt de bankierseed voor alle medewerkers verplicht.

Voor alle medewerkers van Nederlandse banken gaat per 2016 tuchtrecht gelden. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Alle werknemers zullen dan ook de vorig jaar ingevoerde bankierseed moeten afleggen. Voor nieuwe werknemers gaan de maatregelen per 2015 in.

Met deze wetswijziging gaat het kabinet verder dan het afgelopen zomer nog van plan was. Toen schreef minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in de kabinetsvisie voor de Nederlandse bankensector dat de groep bankmedewerkers die de eed of belofte aflegt moet worden uitgebreid, maar ook niet te groot mag worden, „met het oog op de effectiviteit.”

Volgens de minister destijds moet de groep die de eed aflegt „de kern” vertegenwoordigen „van hen die het ethische gehalte van de sector bepalen dan wel voor de consument de ethische personificatie van de onderneming vormen.”

De bankierseed was al verplicht voor bestuurders en interne toezichthouders en zou al worden uitgebreid naar de hierboven genoemde categorieën. Nu er ook tuchtrecht aan de bankierseed wordt gekoppeld is besloten om de eed verplicht te stellen voor alle medewerkers.

Het kabinet laat het initiatief voor het opstellen van gedragsregels en het tuchtrecht aan de sector zelf. Hiermee geeft het gehoor aan het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Banken. Die werkt momenteel aan een herziening van de in 2010 ingevoerde Code Banken, waarin de principes zijn opgenomen waar banken zich aan moeten houden.

In de Code Banken moet ook het maatschappelijk statuut worden opgenomen, waartoe voormalig SER-voorzitter en Rabobanktopman Herman Wijffels vorig jaar had opgeroepen. In dit statuut moeten banken omschrijven hoe zijn hun rol in de samenleving zien.