Achteraf krijg ik dan spijt

Wie: Berry Vermeulen (21)

Woont in: Rotterdam

Is: student commerciële economie aan de Hogeschool Rotterdam

Stemt niet, omdat: hij zich niet met zijn stad verbonden voelt

„Ik heb mijn stembiljet al in de prullenbak gegooid. Ik heb niks met Rotterdam. Waarom zou ik stemmen in een stad waar ik me niet verbonden mee voel?, dacht ik. Achteraf heb ik wel spijt. Een vriend zei: ‘Als je je zo ergert moet je juist stemmen, dan kan je er iets aan doen’. Shit, daar had hij een punt.”