84 economen willen Nijkamp wel gratuit steunen

Maar liefst 84 internationale economen hebben het in een brief opgenomen voor de van plagiaat en zelfplagiaat beschuldigde VU-econoom Peter Nijkamp. Dat soort dingen doen we allemaal, beweren de wetenschappers.

Letterlijk schrijven ze: „we kunnen alleen maar concluderen dat we allemaal ‘schuldig’ zouden zijn als elk van ons wordt beoordeeld volgens de standaarden die sommige mensen op hem proberen toe te passen.”

Zelfplagiaat is het zonder bronvermelding opnieuw publiceren van oude eigen teksten, vaak samen met co-auteurs geschreven. Waarom de 84 daaraan of aan plagiaat allemaal even ‘schuldig’ zouden zijn, willen ze desgevraagd niet kwijt.

Het weekblad Ad Valvas van de Vrije Universiteit publiceerde de brief, die gericht is aan de rector magnificus van de VU, vorige week.

NRC Handelsblad vroeg alle 84 ondertekenaars per e-mail hoe zij zich hebben geïnformeerd over de zaak, omdat de brief op belangrijke punten een onjuiste voorstelling van zaken geeft.

De briefschrijvers beweren bijvoorbeeld dat er anonieme, niet onderbouwde klachten zijn geweest over Nijkamp. Dat klopt niet: de commissie-Zwemmer die Nijkamps volledige oeuvre nu onderzoekt, is ingesteld nadat deze krant het college van bestuur gedocumenteerde voorbeelden van ondeugdelijke bronvermeldingen had overlegd.

De meeste ondertekenaars reageerden niet op de e-mail van de krant. En niemand stuurde desgevraagd voorbeelden van eigen publicaties waarin zij vergelijkbare schrijfpraktijken hanteren. Enkele mede-ondertekenaars lieten weten dat zij hebben vertrouwd op de autoriteit van de drie initiatiefnemers, de economen Roger Stough, Hans Westlund en Juan Carlos Martin.

Na confrontatie met een artikel met voorbeelden van plagiaat en zelfplagiaat adviseerde dit drietal om deze informatie door te sturen naar de commissie-Zwemmer. Zelf gaven ze geen commentaar.

    • Frank van Kolfschooten