Je idealen in Amsterdam

Een duurzame samenleving is het hoogste doel voor de PvdD, niet economische groei. Schonere lucht, energiebesparing, verduurzaming van woningen en het opwekken van schone energie zijn daarom prioriteiten. De PvdD wil bouwen in een groene omgeving beperken en nieuw groen aanleggen, zodat er meer ruimte komt voor recreatie, stadslandbouw en natuurspeelplaatsen.