Door Fukushima nam welvaart niet toe

None

Met statistieken moet je altijd heel goed uitkijken: de ramp in Fukushima leidt volgens de statistieken tot groei van de economie: de herstelwerkzaamheden en -investeringen voor de wederopbouw van het gebied tellen mee als groei, terwijl het glashelder is dat de welvaart en het welzijn niet is toegenomen. Eenduidig meten van welvaart in Europa is momenteel nog een stap te ver.

Ook bij beleggingen en financieringen moet je goed opletten of je wel alle relevante gegevens meeneemt en niet alleen de makkelijk meetbare gegevens. De niet goed meetbare kunnen namelijk veel belangrijker zijn dan de meetbare (winst)cijfers. Daarom breiden wij onze beleggingsmethodiek ook uit om duurzaamheidsgegevens mee te nemen in aandelen selectie voor vermogensbeheer en -advies. Wij zijn ervan overtuigd dat je dan betere (en duurzamer) beleggingsbeslissingen krijgt.

Ook bij financieren moet je naar meer cijfers kijken dan alleen de financiële. Dat is voor ons ook de reden om deel te nemen aan de platforms Circle Economy en True Price. Circulaire economie gaat onder andere over het reduceren van grondstofgebruik en het hergebruik van grondstoffen. True Price is een methode om de werkelijke sociale en milieukosten van een product of dienst boven tafel te krijgen. Wij vertalen deze abstracte begrippen voor en met zakelijke klanten naar concrete kansen en risico’s voor hun bedrijf.

Door de lange termijn sociale en milieu impact te vertalen naar kosten vandaag helpen we partijen om de juiste, duurzame, keuzes te maken. Daar moet ook op Europees niveau aan gewerkt worden.

Heeft u ook een vraag? mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC