DNB: buffers bij banken nog verder verhogen is schadelijk

Economen pleiten voor veel hogere kapitaalbuffers bij banken. Volgens DNB is dat onhaalbaar.

Het veel verder verhogen van de kapitaalbuffers van banken, zoals veel economen willen, is onhaalbaar. Dat zei De Nederlandsche Bank gisteren bij de presentatie van haar jaarverslag. Banken toch dwingen om buffers van 5 procent of hoger aan te houden zou „enorme gevolgen hebben voor de Nederlandse economie”, aldus directeur financieel toezicht Jan Sijbrand.

Minister van Financiën Dijsselbloem wil dat de banken minstens 4 procent eigen vermogen aanhouden ten opzichte van het vreemd vermogen. Deze verhouding, de zogeheten leverage ratio, moet volgens internationale afspraken minstens 3 procent bedragen. Dijsselbloem is dus strenger dan de internationale norm, maar volgens veel prominente Nederlandse economen is dat nog lang niet genoeg. Velen bepleiten een ratio van 10 procent of nog hoger.

Banken kunnen het eigen vermogen versterken door aandelen uit te geven, maar volgens Sijbrand is daar „gewoon geen markt voor”. Beleggers zijn terughoudend met het investeren in banken, zolang de sector de problemen die de crisis aantoonde nog niet heeft opgelost.

Volgens directeur monetaire zaken Job Swank is 20 miljard extra kapitaal nodig om de buffers te verhogen naar 5 procent. „De kapitaalmarkt moet wel heel toegankelijk zijn wil je dat bij elkaar krijgen”, zei hij gisteren.

De tweede optie om de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen te verbeteren is de balans verkorten. Dat zou betekenen dat banken minder leningen verstrekken aan bedrijven en huishoudens en dat zou de economische groei afzwakken. „Weet wel wat voor schade je daarmee aanricht”, waarschuwde Swank.

DNB kan prima leven met een verhoging naar 4 procent, zei Sijbrand, „maar 5 procent zou zeer pijnlijk zijn. Als hoogleraar hoef je die afweging niet te maken.”