Groen, gewoon doen!

„Vergroen de stad en zuiver de lucht”, zeggen De Groenen: door meer geveltuinen, mobiele moestuinen, groene daken en verwilderde natuur. Ook pleiten ze voor 30-kilometerzones, meer geld voor de zorg, het tegengaan van eenzaamheid door buurtwerk, duurzame woningen, het bevriezen van huurprijzen en gezonde voeding op scholen.