DNB profiteert van herstel bij bankensector EU

Aan de balans van De Nederlandsche Bank (DNB) is terug te zien dat de eurocrisis het afgelopen jaar flink is geluwd. De vordering die DNB heeft op de Europese Centrale Bank (ECB) is meer dan gehalveerd, wat duidt op een verbeterde gezondheid van banken in de probleemlanden. Als die normalisering in dit tempo doorgaat, komt deze post nog dit jaar op het niveau van voor de crisis.

Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag blijkt dat DNB haar balans het afgelopen jaar met bijna 40 procent heeft weten te verkorten, tot 159 miljard euro. Het grootste deel hiervan komt doordat het bedrag dat DNB nog tegoed heeft van de ECB is afgenomen van 120 miljard naar 46 miljard euro.

De ECB fungeert in deze zogeheten target2-vordering als doorgeefluik van geld dat financiële instellingen uit andere eurolanden hebben gestald in Nederland. DNB geeft als verklaring voor de afname dat banken vorig jaar minder liquide middelen hebben aangehouden bij DNB. Welke banken dat zijn, maakt DNB niet bekend, maar aangenomen mag worden dat het gaat om banken uit landen als Griekenland en Portugal, die tijdens de eurocrisisjaren een veilige haven zochten.

In 2010 en 2011 was de vordering van met name Duitsland en Nederland enorm gestegen, wat tot grote zorgen leidde in die landen over de houdbaarheid van het eurosysteem. Wat zou er gebeuren als Griekenland uit de euro zou stappen en de Griekse banken de bedragen die via de ECB openstonden bij Duitse en Nederlandse instellingen niet meer zouden aflossen? Zover is het dus niet gekomen.

Ook de langlopende kredieten die via de ECB tegen gunstige voorwaarden verstrekt zijn aan banken zijn het afgelopen jaar sterk afgenomen, van 24 naar 9 miljard euro. Ook dat is een teken dat banken weer beter op eigen benen kunnen staan. Een tegenvaller voor DNB is dat de waarde van de goudvoorraad door de slechte goudprijs in het afgelopen jaar is gedaald van 25 naar 17 miljard euro.