DNB profiteert van herstel bankensector EU

Job Swank, Joanne Kellermann, president Klaas Knot, Jan Sijbrand en Frank Elderson tijdens de persconferentie over het jaarverslag van De Nederlandsche Bank. ANP / Martijn Beekman

Aan de balans van De Nederlandsche Bank (DNB) is terug te zien dat de eurocrisis het afgelopen jaar flink is geluwd. De vordering die DNB heeft op de Europese Centrale Bank (ECB) is meer dan gehalveerd, wat duidt op een verbeterde gezondheid van banken in de probleemlanden. Als die normalisering in dit tempo doorgaat, komt deze post nog dit jaar op het niveau van voor de crisis.

Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag blijkt dat DNB haar balans het afgelopen jaar met bijna 40 procent heeft weten te verkorten, tot 159 miljard euro. Het grootste deel hiervan komt doordat het bedrag dat DNB nog te goed heeft van de ECB is afgenomen van 120 miljard naar 46 miljard euro.

DNB-president Klaas Knot vindt dat, nu de economie uit het dal klimt, het kabinet weer volledig moet begroten volgens de zalmnorm. Volgens persdienst Novum moet dat in de ogen van Knot rust en economische stabiliteit opleveren. De norm zou volgens hem zelfs Europees ingevoerd kunnen worden.

Doordat kabinetten al voor het uitbreken van de economische crisis morrelden aan de zalmnorm was er tijdens de crisis geen buffer meer, constateert Knot.

“We gingen in 2009 van een half procent overschot naar 5,5 procent tekort”, constateerde Knot bij de presentatie van het jaarverslag van DNB.

De zalmnorm schrijft voor dat de overheid bij een begrotingstekort niet meteen hoeft te bezuinigen, terwijl een overschot naar het aflossen van de staatsschuld gaat. Het naar oud-minister Gerrit Zalm (VVD) genoemde ‘trendmatige begrotingsbeleid’ is juist bedoeld om de conjunctuureffecten te dempen.

Vertrouwt Griekenland weer geld toe aan eigen banken?

De ECB fungeert in deze zogeheten target2-vordering als doorgeefluik van geld dat financiële instellingen uit andere eurolanden hebben gestald in Nederland. DNB geeft als verklaring voor de afname dat banken vorig jaar minder liquide middelen hebben aangehouden bij DNB.

Welke banken dat zijn, maakt DNB niet bekend, maar aangenomen mag worden dat het gaat om banken uit landen als Griekenland en Portugal, die tijdens de eurocrisisjaren een veilige haven zochten.

Knot reageerde optimistisch tegenover RTLZ:

“De groei heeft een solide basis, het ziet er voor de komende kwartalen goed uit. De wereldeconomie groeit versneld, de acute crisisstemming van de eurocrisis hebben we achter ons gelaten. Ik heb enig optimisme over Nederlandse economie. De Nederlands economie staat er in de kern goed voor. We zijn welvarend, de beroepsbevolking is hoogopgeleid en we blijven profiteren van de opleving wereldwijd.”

DNB zag waarde goudvoorraad slinken

In 2010 en 2011 was de vordering van met name Duitsland en Nederland enorm gestegen, wat tot grote zorgen leidde in die landen over de houdbaarheid van het eurosysteem. Wat zou er gebeuren als Griekenland uit de euro zou stappen en de Griekse banken de bedragen die via de ECB openstonden bij Duitse en Nederlandse instellingen niet meer zouden aflossen? Zover is het dus niet gekomen.

Ook de langlopende kredieten die via de ECB tegen gunstige voorwaarden verstrekt zijn aan banken zijn het afgelopen jaar sterk afgenomen, van 24 naar 9 miljard euro. Ook dat is een teken dat banken weer beter op eigen benen kunnen staan. Een tegenvaller voor DNB is dat de waarde van de goudvoorraad door de slechte goudprijs in het afgelopen jaar is gedaald van 25 naar 17 miljard euro.

    • Jules Seegers