Samen met de VVD

Net als het CDA spant de SP zich graag in voor behoud van cultureel erfgoed en voor bestaande voorzieningen als bibliotheken en kleinere podia. Alleen als het om grote investeringen gaat, zeker bij de bouw van nieuwe theaters of ‘cultuurpaleizen’, verzet de partij zich vaak hand in hand met de VVD, toch niet de gebruikelijke bondgenoot.