Prestigeprojecten

Van oudsher legt de PvdA nadruk op de toegankelijkheid van cultuur, van jongs af aan. Denk aan cultuurpassen.

Qua bezuinigingen vragen ze in het merendeel van gemeenten voor een pas op de plaats. Dikwijls steunen ze, als collegepartij, grote en dure projecten, als het Haagse Spuiforum en het Groningse Forum.