Onmogelijke problemen lost hij op

„Het is de beproefde methode van Erik Gerritsen om schier onmogelijke problemen op te lossen: ‘We gaan niet eerder uit elkaar voordat er een oplossing is.’ Instanties die te veel bezig zijn met hun eigen belang brengt hij samen om na te denken over een gezamenlijke visie. Denk aan zogenoemde multiprobleemgezinnen waarbij de verschillende hulpverleners tot één aanpak komen.

„Dat klinkt misschien voor de hand liggend, maar zo gaat het meestal niet. Gerritsen lukt het om de moloch van de overheid terug te brengen tot de menselijke maat, daarin is hij een pionier. Niet voor niets won hij vorig jaar de publieksprijs bij de verkiezing Overheidsmanager van het Jaar.

„Ik ontmoette hem voor het eerst op een bijeenkomst voor gemeentesecretarissen. Vol bewondering was ik, dat de gemeentesecretaris van de grootste stad van Nederland zich niet laat afleiden door allerlei ingewikkeld managementgedoe, maar echt voor een hoger doel gaat. Veel managementtheorieën zijn erop gericht om processen op te knippen tot verschillende deelgebieden.

„Dat werkt misschien goed in een fabriek waar iedereen zijn eigen taak uitvoert, maar als je die werkwijze toepast op de overheid gaat het mis. Wij houden ons bezig met maatschappelijke problemen: alles heeft met elkaar te maken. Je kunt de hulp aan een verslaafde om af te kicken niet los zien van bijvoorbeeld schuldsanering.

„Bij ons in de gemeente breng ik de les van Erik Gerritsen direct in praktijk. Allereerst door de vraag te stellen: waartoe zijn wij op aarde? We zijn er niet om regels uit te voeren, maar we willen een betere samenleving. Bijvoorbeeld: een burger die bij ons aan het loket komt, hoeft niet van het kastje naar de muur; de eerste gemeenteambtenaar die hij of zij aanspreekt, is verantwoordelijk van het begin tot het einde van de oplossing.”