nrc.nl/ carriere

Meer maatregelen tegen discriminatie

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) belooft een „stevig pakket maatregelen” om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De minister wil daarbij vooral discriminatie bij sollicitaties bestrijden. De maatregelen werden gisteren aangekondigd bij de presentatie van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen drie keer zo hoog is als onder autochtone Nederlanders.