Geen ruimere rol voor diensten

Het kabinet wil wachten met het toekennen van ruimere bevoegdheden aan de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en de MIVD. Dat schrijft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) aan de Tweede Kamer.

Tegelijk met de presentatie van het rapport van de CTIVD reageerde de minister op een advies uit december, waarin werd gepleit de mogelijkheden voor de inlichtingendiensten te verruimen en het AIVD en MIVD ook toe te staan ongericht data te verzamelen van glasvezelkabels.

Het kabinet acht verruiming van de wet nu niet opportuun, omdat het eerst wil zoeken naar een goede norm waarbij de privacy van Nederlanders gewaarborgd blijft. Wel omarmt het kabinet het advies uit december om het toezicht op de inlichtingendiensten te verbeteren.

Draai kabinet over metadata

Ook valt op dat het kabinet ten aanzien van metadata een draai maakt. Eerder vond men het verzamelen van dit soort data – kenmerken van communicatie zoals welk nummer met welk nummer belt – als een minimale privacyinbreuk. In de brief schrijft Plasterk nu dat „het verzamelen van zogenaamde ‘metadata’ onder omstandigheden ingrijpender kunnen zijn dan een korte onderschepping van de inhoud van telecommunicatie”.

Het kabinet wil nog niets veranderen aan de informatieverstrekking aan de Tweede Kamer. Daar was eerder veel over te doen. Op dit moment worden fractievoorzitters die lid zijn van de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CIVD), ook wel de commissie-Stiekem, in het geheim geïnformeerd over het werk van de inlichtingendiensten. Veel partijen willen af van dit systeem.

Namens het kabinet schrijft Plasterk: „Het noodzakelijk heimelijke karakter van de diensten verhoudt zich slecht met het rechtzetten van misstanden in het openbaar.” Het kabinet wil voorlopig het systeem met de commissie-Stiekem niet veranderen, maar stelt wel voor om daar „constructief overleg” over te blijven voeren.

    • NRC