denken @nrc.nl

Heeft Jan Hoek een voordeur gegeven?

vraagt Rob van Doeselaar, een kunstenaar en schrijver die vijftien jaar in West-Afrika heeft gewoond.

In een artikel in nrc.next van 10 maart stelt Jan Hoek dat Nederlanders in arme landen een luxeleven leiden voor een zo laag mogelijke prijs. Door vast te houden aan de lokale prijzen houden zij de armoede in stand. Jan wil zich van die Nederlanders onderscheiden. Hij schrijft over zijn bewaker die geen voordeur heeft en daardoor zijn bezittingen weer kwijtraakt tijdens het werk voor de ‘blanken’. De grote vraag is dus: heeft Jan een voordeur aan zijn bewaker gegeven?

Dat iemand zo weinig mogelijk wil betalen voor een dienst of een ding is een veel beoefende wereldsport en daar doen ook Nederlanders aan mee. Toch ken ik ook veel Nederlanders die in arme landen heus genereus betalen.

Volgens Jan Hoek zou het beeld dat Nederlanders van hun levensstijl schetsen een belangrijke reden zijn dat arme mensen naar het Westen willen. Dit lijkt me zwaar overdreven. De belangrijkste reden dat arme mensen in arme landen naar het Westen willen is een uitzichtloos bestaan door armoede en werkloosheid ontvluchten. Ondanks dat handjevol Nederlanders dat voordeuren uitdeelt.

Een pedofiel hoort bij de samenleving

schrijft dr. Erik Sengers, godsdienstsocioloog.

Advocaat-generaal Timmerman adviseert de Hoge Raad om pedofielenvereniging Martijn te laten verbieden, wegens de mogelijke „ontwrichting van de samenleving”.

Een merkwaardige redenering. Het begrip samenleving kwam na de Franse Revolutie op als omschrijving van het geheel aan vrije initiatieven van burgers en hun onderlinge relaties dat onafhankelijk functioneert ten opzichte van de staat. Hierbinnen komt helaas ook pedofilie voor. Maar binnen dat geheel aan vrije initiatieven en relaties vindt ook correctie plaats van maatschappelijk ongewenst gedrag.

Waar het argument van Timmerman echter dreigt te ontsporen, is dat wordt voorgesteld alsof door middel van wetgeving de samenhang van de samenleving gegarandeerd kan worden. De samenleving heeft een eigen dynamiek die niet altijd door wetgeving is te vangen. Waar strafbare feiten worden gepleegd moet juridisch worden ingegrepen, maar de samenleving is tot nu toe mét het bestaan van Martijn ook niet bijzonder ontwricht geweest.