Kunsteducatie

Politici met cultuurbeleid in portefeuille, lokaal en nationaal, zijn het over één ding altijd eens: cultuureducatie is belangrijk. D66 en GroenLinks gaan op gemeentelijk niveau het verst in het stimuleren van die educatie. Ook pleiten deze twee partijen vaker dan de andere voor verhoging in plaats van verlaging van het cultuurbudget.