Citotoets even goed gemaakt als vorig jaar

De gemiddelde score van de Citotoets is vrijwel hetzelfde als vorig jaar. Dit jaar haalden de basisschoolleerlingen uit groep 8 een gemiddelde score van 535, zo heeft het Cito vanochtend bekendgemaakt.

Het best passende brugklastype bij deze score is de gemengde/theoretische leerweg van het vmbo, of havo. Vorig jaar was de gemiddelde score 535,1. Ook de adviezen op basis van de Citotoets laten vrijwel hetzelfde beeld zien als in 2013: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of een van de leerwegen in het vmbo gekregen.

De verschillen tussen de prestaties van jongens en meisjes zijn dit jaar iets kleiner geworden. Jongens maken de Citotoets gemiddeld iets beter dan meisjes. Maar meisjes scoren gemiddeld hoger bij taal. Jongens halen juist meer punten bij rekenen/wiskunde en studievaardigheden. Het verschil tussen deze prestaties is dit jaar ook iets kleiner dan vorig jaar.

Eén jongen heeft alle tweehonderd opgaven op het gebied van taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden goed beantwoord. Vier leerlingen maakten één fout. In totaal hebben 7.991 kinderen de hoogste score van 550 behaald. Deze leerlingen hebben in totaal 19 of minder fouten gemaakt in de 200 opgaven.

Deze week ontvangen deelnemende scholen de uitslagen. De toets is een hulpmiddel bij het maken van een keuze voor een type middelbare school.