VVD: strafbaarstelling illegaliteit onderhandelbaar

Fractievoorzitter Halbe Zijlstra (VVD). Foto ANP / Bart Maat

De VVD wil wel met de PvdA onderhandelen over de strafbaarstelling van illegaliteit, zegt VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vandaag in een interview met NU.nl. In het voorstel van minister van Financiën Jeroen Dijselbloem om het belastingstelsel te herzien, ziet hij echter niets.

Dijsselbloem zei eerder deze week dat zijn ministerie erover nadenkt om het belastingstelsel te herzien door de lasten op arbeid te verlagen. Dat zou dan over vier tot vijf jaar worden doorgevoerd. D66 zei eind februari belastingverlaging te willen in ruil voor verdere begrotingssteun aan het kabinet. Dijsselbloem reageerde daarop door te zeggen dat het ministerie daar al langer over nadenkt. Ter compensatie zou de belasting op vermogen omhoog gaan en zou milieuvervuiling zwaarder worden belast. D66-leider Pechtold reageerde enthousiast:

Twitter avatar APechtold Alexander Pechtold Dijsselbloem: herziening belastingstelsel. Bron: @telegraaf Constructieve koerswijziging. Hulde! http://t.co/pf69r9XCUV

En ook ChristenUnie-leider Arie Slob was redelijk positief. Maar leider van coalitiepartij VVD Zijlstra ziet dit plan dus niet zo zitten. Tegen NU.nl zegt hij:

“Met alle respect, dat is geen lastenverlichting, maar een lastenverschuiving. Immers, dan worden de lasten elders verhoogd.”

Daarmee doelt hij op de verplaatsing van de belasting van arbeid naar vermogen, en de verhoging van de milieuheffing. Zijlstra:

“Dat andere partijen toevallig twee weken voor de verkiezingen van alles gaan roepen: ze doen hun best maar. We zijn net door een storm gevaren, ik ga die storm niet weer in varen. Ik ga niet meedoen aan het uitdeelcircus dat nu gaande is.”

Zijlstra ziet wel een herziening van de belastingen voor zich, maar dan een waarbij onder meer niet langer met toeslagen wordt gewerkt.

Wél gesprekken over strafbaarstelling illegaliteit

Zijlstra zegt in het interview wel te willen spreken over de strafbaarstelling van illegaliteit, nu nog onderdeel van de kabinetsplannen. VVD en PvdA hebben in het regeerakkoord afgesproken dat illegaliteit strafbaar wordt, maar dat is een heikel punt voor de PvdA: er is veel verzet tegen bij de achterban van de partij. De sociaaldemocraten gingen met tegenzin akkoord met de maatregel.

Er valt volgens Zijlstra dus over te spreken, “maar dat is niet gratis. Wij doen niet aan cadeautjes.” In januari bleek al dat staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven met vertraging kampt rondom het wetsvoorstel hierover. Een onderzoek van de Europese Commissie is later klaar dan gepland, en daar wil Teeven op wachten.

Constructieve oppositiepartijen stellen nieuwe eisen

De drie oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en SGP gaan binnenkort weer met het kabinet om de tafel zitten om te praten over de overheidsbegroting van volgend jaar, maar geven de laatste tijd steeds meer ‘eisen’ door in aanloop naar die besprekingen (en de verkiezingen).

ChristenUnie was in februari de eerste van de ‘constructieve oppositiepartijen’, de drie partijen die afspraken maakten met de regeringscoalitie over steun aan een aantal cruciale kabinetsplannen, die dreigde met het beëindigen van steun aan het kabinet. De partij zette de discussie over de strafbaarstelling van illegaliteit op scherp door te eisen dat het kabinet die plannen opgeeft. D66 volgde dus met eisen over een herziening van het belastingstelsel.

De drie zijn belangrijke steunpilaren voor het kabinet-Rutte II. De coalitie van VVD en PvdA heeft steun van deze partijen nodig om het regeerakkoord aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen.

    • Anouk van Kampen