Twee beweringen van PVV Den Haag

◯ waar

Dat stond op 26 mei in nrc.next.
Dat stond op 26 mei in nrc.next.

Stelling 1: ‘Oost-Europeanen blijven Den Haag binnenstromen’

De PVV spreekt van ‘Oost-Europeanen’, terwijl in de officiële statistieken van ‘Midden- en Oost-Europeanen’ wordt gesproken. Daar vallen bijvoorbeeld ook de Polen onder op wie de PVV doelt, dus kijken we in dit artikel naar Midden- én Oost-Europeanen. Uit alle cijfers blijkt dat hun aantal in Nederland én in Den Haag de voorbije jaren flink is toegenomen. Zo bedroeg het aantal Polen dat zich op 1 januari 2008 bij een Nederlandse gemeente had ingeschreven 58.853. Vijf jaar later was dat aantal 100.775, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Polen vormen veruit de grootste groep. Ze worden gevolgd door de Bulgaren, waarvan zich er begin 2008 8.356 in Nederland hadden ingeschreven en vijf jaar later 19.745.

De stad Den Haag heeft ook zelf cijfers over het aantal Midden- en Oost-Europeanen binnen de gemeentegrenzen. De gemeente voert namelijk specifiek beleid om de integratie van arbeidsmigranten te bevorderen. Uit de gemeentelijke cijfers blijkt een verdrievoudiging van het aantal Poolse ingeschrevenen tussen 2008 en 2012 (van 2.588 naar 6.807). Op 1 januari 2013 stonden in Den Haag 15.745 Midden- en Oost-Europeanen ingeschreven. Dat was 10 procent meer dan in 2012 en een verdrievoudiging ten opzichte van 2008 (5.435). Lang niet alle Midden- en Oost-Europeanen in Nederland schrijven zich in bij een gemeente. Den Haag schatte het werkelijke aantal Midden- en Oost-Europeanen in de stad in 2012 op het dubbele van het aantal ingeschrevenen: zo’n 31.000.

Conclusie

Er valt te twisten over de vraag wat we precies moeten verstaan onder Oost-Europeanen die Den Haag „binnenstromen”. Het is niet zo dat zich dagelijks duizenden Midden- en Oost-Europeanen aan de stadsgrenzen melden, maar jaarlijks gaat het wel degelijk om duizenden mensen. In 2008 waren er naar schatting zo’n 10.000 Midden- en Oost-Europeanen in Den Haag, vijf jaar later zo’n 30.000. Daarom beoordelen we deze bewering als waar.