Moskeeën schieten uit de grond? Waar dan?

Met de verkiezingen in zicht checkt deze krant uitspraken van lokale politici. Vandaag: volgens de PVV groeit het aantal moskeeën en illegale gebedshuizen fors. Of niet?

De aanleiding

De PVV in Den Haag ziet ‘de oprukkende islam’ westerse normen en waarden in die stad bedreigen. De partij beweert dat moskeeën en illegale gebedshuizen als paddestoelen uit de grond schieten.

En klopt het?

Het aantal moskeeën in Nederland wordt niet centraal bijgehouden. De jongste cijfers stammen uit 2008. Het rapport Moskeeën gewaardeerd, geschreven voor Binnenlandse Zaken, schat het aantal moskeeën in Nederland op 475. Of er sindsdien veel zijn bijgekomen, is onbekend.

Het aantal moslims in Nederland neemt nog altijd toe. Dit komt vooral door relatief hoge geboortecijfers. Statistiekbureau CBS schatte het aantal moslims in 2008 op zo’n 825.000.

Tot 2011 nam het moskeebezoek van moslims in Nederland af, maar de laatste jaren neemt het weer wat toe. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau was het moskeebezoek in 2011 gelijk aan dat in 1998. Op basis van deze cijfers zou het aantal moskeeën in Nederland iets kunnen zijn toegenomen.

De gemeente Den Haag zegt de voorbije jaren amper aanvragen voor de bouw van moskeeën te hebben ontvangen. Hebben gebouwen al een bestemming als gebedshuis, dan is geen gemeentelijke vergunning nodig. De gemeente heeft geen precies beeld van het aantal nieuwe moskeeën in Den Haag. Over illegale gebedshuizen heeft ze helemaal geen cijfers.

Conclusie

Precieze cijfers over het aantal nieuwe moskeeën en illegale gebedshuizen in Nederland (en Den Haag) zijn er niet. Op basis van het groeiende aantal moslims in Nederland en het moskeebezoek dat ongeveer gelijk blijft, kan je vermoeden dat het aantal moskeeën de voorbije jaren iets is toegenomen. Anderzijds zegt de gemeente Den Haag amper aanvragen voor de bouw van moskeeën te hebben binnengekregen. Dat moskeeën en illegale gebedshuizen „als paddestoelen uit de grond schieten” lijkt sterk overdreven. De PVV Den Haag heeft geen bron aangedragen. De bewering is ongefundeerd.

    • Wilmer Heck