...en stil incasseren ook niet

Op 14 februari 2012 moet er op het kantoor van Infomedics in Almere flink zijn gevloekt. Een dag tevoren betaalde dit kantoor, ‘gespecialiseerd in debiteurenbeheer voor de zorgsector’ een voorschot van 20.000 euro voor de koop van een pakket vorderingen aan een ander bedrijf. Er was 40.000 afgesproken voor het pakket dat een waarde van 1,5 ton zouden hebben.

Het pakket was alleen nog niet geleverd. Maar de eigenaar, een Maastrichtse advocaat, werd vertrouwd. Hij zou er écht voor zorgen – het was herhaaldelijk telefonisch toegezegd, als hij weer eens belde om het voorschot. En nu, een dag later, bleek de rechtbank tegen de man, als bestuurder van zijn onderneming, het faillissement te hebben uitgesproken. Er was dus door Infomedics twintig mille in een failliete boedel gestort die nooit zou leveren. Dat moet die advocaat geweten hebben, vond men in Almere. Bij de rechter eist Infomedics dan ook dat de advocaat privé terug de 20 mille moet betalen wegens onrechtmatige daad.

De rechter is het daar mee eens. Volgens vaste regel is een bestuurder die zich verplicht tot iets waarvan hij redelijkerwijs weet dat hij die niet kan nakomen, aansprakelijk voor de schade. De wanprestatie van zijn onderneming was dan voorzienbaar. De advocaat had open kaart moeten spelen over de faillissementsaanvraag waarvan hij al een tijd op de hoogte was. Door dat niet te doen handelde hij in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. De advocaat moet de 20 mille teruggeven en de proceskosten betalen.