Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Pabo wil de mogelijkheid hebben om mbo’ers te weren

De Vereniging Hogescholen (VH) wil dat lerarenopleidingen voor het basisonderwijs mbo’ers kunnen weren. Studenten zouden een toelatingstoets moeten doen waardoor de zwakkere kandidaten niet kunnen instromen. Dat staat in een brandbrief die de vereniging naar de Tweede Kamer stuurt, schrijft de Volkskrant.

Nu valt bijna de helft van de mbo’ers vroegtijdig uit, wat ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. De VH vinden dat ‘onacceptabel’. Volgens de vereniging kost het bijspijkeren van slechte studenten te veel tijd.

“De samenleving en de politiek vragen ons leerlingen maximaal uit te dagen om hun talenten te ontwikkelen. Daarvoor zijn uitmuntende docenten nodig. De pabo’s leiden die zo goed mogelijk op. Die inspanningen mogen niet verloren gaan doordat te veel studenten met een gebrekkig kennisniveau instromen.”

Nu is bijna een derde van de zesduizend eerstejaars pabo-studenten afkomstig van het mbo. Van hen slaagt slechts een kwart in een keer voor de rekentoets en 63 procent voor de taaltoets. Onder studenten met een havo- of vwo-achtergrond is dat percentage veel hoger.

Woensdag vergadert de Kamer over de doorstroom van mbo naar hbo.