Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

Niet-westerse migranten harder getroffen door crisis

Onder niet-westerse allochtonen in Nederland is de werkloosheid ruim drie keer zo hoog als onder autochtonen: 16 tegen 5 procent. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), geschreven op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken. Migranten worden volgens het SCP zwaarder getroffen door de economische crisis.

Werkzoekenden bij het Werkplein van het UWV in Amsterdam.
Werkzoekenden bij het Werkplein van het UWV in Amsterdam. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Onder niet-westerse allochtonen in Nederland is de werkloosheid ruim drie keer zo hoog als onder autochtonen: 16 tegen 5 procent. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), geschreven op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken. Migranten worden volgens het SCP zwaarder getroffen door de economische crisis.

Van de niet-westerse jongeren van 15 tot en met 24 jaar is 28 procent werkloos. Bij autochtone jongeren is dit 10 procent. De werkloosheid van niet-westerse jongeren is sinds de crisis begon in 2008, sterk toegenomen. Volgens het SCP hebben zij vaak last van vooroordelen. Van de niet-westerse migranten die van het mbo komen, heeft 19 procent na anderhalf jaar nog geen baan. Bij autochtonen is dat 5 procent.

Vroegtijdige schoolverlaters van Marokkaanse afkomst scoren het slechtst: meer dan de helft van hen heeft geen werk. Maar ook in het algemeen geldt dat allochtonen meer moeite hebben op de arbeidsmarkt dan autochtonen.

Migranten leven vaker in armoede

Een op de zeven niet-westerse migranten leeft in armoede. Van de allochtone kinderen leeft een op de vier in armoede. Bij autochtone kinderen is dit een op de zestien. Van de niet-westerse migranten heeft 12 procent een bijstandsuitkering, tegen 2 procent bij de Nederlanders. Migranten uit vluchtelingengroepen hebben vaak een bijstandsuitkering; bij Somalische groepen de helft.

Het opleidingsniveau van migranten is de laatste jaren wel toegenomen. Het aantal migrantenvrouwen met een betaalde baan steeg jarenlang, maar dat is tot stilstand gekomen door de economische crisis.

Embargo geschonden door PVV

Het rapport zou morgen worden aangeboden aan minister van SZW Lodewijk Asscher, maar de PVV bracht het nieuws al eerder naar buiten. De PVV wist de hand te leggen op een exemplaar van het rapport en uitte onvrede over het feit dat de criminaliteitscijfers niet zijn meegenomen in het rapport. De partij wil het SCP nu opheffen.

“Het SCP heeft in alle politieke correctheid besloten criminaliteit, voor het eerst, niet mee te nemen in het Jaarrapport Integratie.”