Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Economie

De geruchten zijn dus waar

We moeten terug naar 2012. Het Vaticaan schudde op zijn grondvesten vanwege uitgelekte brieven en rapporten over ernstige financiële malversaties bij de Vaticaanse Bank waaronder corruptie, omkoping en witwaspraktijken waar met name de maffia van zou profiteren. Dit schandaal kwam bekend te staan onder de naam Vatileaks.

Een van de hoofdrolspelers was aartsbisschop Viganò, die in die tijd de functie bekleedde van secretaris-generaal van de commissie voor de staat Vaticaanstad. Hij moest het financieel beheer van het Vaticaan moderniseren en had daar opvallende resultaten mee geboekt. Maar daarmee had hij ook vijanden gemaakt onder diegenen in de top van het Vaticaan die er belang bij hadden dat alles zoveel mogelijk bij het oude zou blijven. Hun spreekbuis was kardinaal-staatssecretaris Bertone, een vriend en de rechterhand van de toenmalige paus Benedictus.

Toen Viganò optrad als klokkenluider en berichten over corruptie en banden met de maffia naar de paus stuurde en lekte naar de media, kwam het tot een machtsstrijd tussen Viganò en Bertone waarbij de laatste aan het langste eind trok. Viganò werd ondanks zijn hevige protest weggepromoveerd tot pauselijke nuntius in Washington.

Benedictus stelde een onafhankelijk onderzoek in. Toen de commissie haar rapport aan hem overhandigde, besloot hij tot de zeer ongebruikelijke stap om het pausschap op te geven. Het rapport bleef geheim. Alleen zijn opvolger mocht het lezen.

Die opvolger is paus Franciscus. En een van zijn eerste daden was het ontslaan van de complete top van de Vaticaanse bank. En hij kondigde de instelling aan van een nieuwe commissie die toezicht moet gaan houden op de financiën van het Vaticaan. Afgelopen zaterdag werd de samenstelling daarvan bekend. Zij bestaat uit acht kardinalen en zeven buitenkerkelijke financiële experts uit alle delen van de wereld.

Maar het belangrijkste nieuws is dat paus Franciscus de afgelopen maanden vele lange gesprekken heeft gevoerd met klokkenluider Viganò en dat hij hem afgelopen vrijdag heeft teruggeroepen naar het Vaticaan. Viganò wordt de president van de commissie waarvan hij secretaris was totdat hij werd weggepromoveerd.

Dit betekent drie dingen. Ten eerste is het dus allemaal waar. Er is sprake van grootscheepse corruptie en banden met de maffia. Ten tweede is het Franciscus kennelijk ernst om daar iets aan te doen. Ten derde is hij daarmee in rap tempo zeer machtige vijanden aan het maken.