Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Cum laude-diploma voor scholieren (en andere plannen om talent uit te dagen)

Scholieren die hun eindexamen gemiddeld met een 8 of hoger halen kunnen straks het predicaat cum laude op hun diploma krijgen. Het is één van de plannen van staatssecretaris van Onderwijs Dekker (VVD) om talentvolle scholieren meer uit te dagen.

Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat een kwart van alle leerlingen zich vaak of bijna altijd verveelt omdat ze de lesstof te makkelijk vinden. Eenzesde van de scholieren presteert onder zijn of haar kunnen. Dekker:

“Iedere leerling heeft recht op goed en uitdagend onderwijs. We mogen niet accepteren dat sommige leerlingen zich structureel vervelen op school. Daarom is het van belang dat scholen kritisch kijken naar hun lesaanbod. Toptalenten hebben vaak baat bij extra opdrachten en verrijkend aanbod om zich optimaal te ontwikkelen. Ergens in uitblinken moet ook meer dan nu de moeite waard zijn.”

Dekker trekt 10 miljoen euro extra per jaar uit voor tientallen plannen, waaronder:

  • Het introduceren van ‘talentcoördinatoren’ om de kennisbasis op scholen te versterken
  • Verbetering van de kwaliteit van loopbaanoriëntatie en -begeleiding
  • Leerlingen kunnen vakken op een hoger niveau volgen
  • Extra activiteiten voor toptalenten moeten mee kunnen tellen als onderwijstijd
  • Leerlingen moeten vakken eerder kunnen afsluiten
  • Ook havo en vwo kan via een versneld programma worden gevolgd
  • Diploma’s en cijferlijsten worden ook verrijkt met vermeldingen van bijzondere prestaties

Lees hier de Kamerbrief van Dekker met alle plannen van de staatssecretaris.