Aartsbisdom bekijkt besteding van erfenis voor ‘Moeder Teresa’

Het aartsbisdom Utrecht gaat bekijken of het een nalatenschap bestemd voor de Indiase zustercongregatie van Moeder Teresa juist heeft besteed. Dat heeft het aartsbisdom in een verklaring laten weten.

Aanleiding is een bericht in deze krant van zaterdag. Daarin stond dat de erfenis gebruikt is om kantoorkosten te betalen voor de afhandeling van klachten van misbruikslachtoffers binnen de Kerk. Ook zouden er kerst- en sinterklaasgeschenken voor bisdomsbestuurders van zijn betaald.

Het geld, 300.000 euro, kwam van de in 1994 overleden Utrechtse weduwe Cornelia Witkamp. Haar testament voorzag in de oprichting van een stichting met als doel „ervoor te zorgen dat de zusters van de congregatie van de Missionaries of Charity, opgericht door Moeder Teresa in Calcutta, in staat worden gesteld in Utrecht te komen werken voor de meest verlatenen en uitgestotenen van de maatschappij, waaronder drugsverslaafden”.

Het bedrag werd in 1995 door het aartsbisdom ondergebracht in de Stichting Caritas Moeder Theresa (sic). De zusters van moeder Teresa kwamen nooit naar Utrecht.

Onder aartsbisschop Wim Eijk werd in 2012 de laatste 166.000 euro van de stichting overgemaakt aan zijn bisdom. Eijk gebruikte het om het aandeel van het aartsbisdom in de kantoorkosten te betalen van de stichting Beheer en Toezicht. Die handelt klachten af van slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk. Volgens de econoom van het aartsbisdom zouden er vóór 2008 ook kerst- en sinterklaascadeaus voor bisdombestuurders van zijn betaald.

De verklaring van het aartsbisdom: „Door de nu ontstane discussie (…) zal het aartsbisdom Utrecht de interne procedures op dit terrein evalueren, met name waar deze een voortzetting zijn van de periode van vóór 2008, toen het huidige bisdombestuur aantrad. Mensen die geld met een bepaalde bestemming aan het aartsbisdom schenken, moeten erop kunnen vertrouwen dat het de juiste besteding krijgt. Daarover wil het huidige bisdombestuur geen enkel misverstand laten bestaan.”

De bisdommen verkeren al jaren in geldnood door de leegloop van kerken. Daar kwamen vanaf 2010 de kosten bij van klachten over misbruik.