Koning veroordeelt extremisme

Illustratie Cyprian Koscielnak

Het artikel in uw krant van 4 maart over Saoedi-Arabië bevat helaas diverse verkeerde aannames en vat de politieke koers die koning Abdullah vaart in de regio volstrekt verkeerd samen.

Jazeker, Saoedi-Arabië is zeer bezorgd over de situatie in Syrië en wenst, met vele andere landen, een vreedzame oplossing.

De beschuldiging in het artikel dat Saoedi-Arabië jonge mannen aanspoort of aanspoorde naar Syrië te reizen om daar aan de zijde van extremistische groeperingen te strijden, is onjuist en zelfs beledigend. Feit is dat de Saoedische regering elke extremistische activiteit of groep, in binnen- en buitenland, veroordeelt.

Die opstelling komt mede voort uit het feit dat ons land in het verleden heeft geleden onder dergelijke extremistische acties binnen de eigen grenzen.

Dat standpunt wordt onderstreept door Saoedische burgers bij wet streng te verbieden om zich te mengen in buitenlandse conflicten door zich gewapenderhand te scharen aan de kant van extremistische groeperingen in het buitenland.

Daarnaast is de beschuldiging dat mijn land heeft geïntervenieerd in interne Egyptische aangelegenheden ook bezijden de waarheid: Saoedi-Arabië heeft altijd opgeroepen tot non-interventie in Egyptische binnenlandse aangelegenheden en heeft dus ook zelf geen intentie zich daar in te mengen.