kort

Psychologie

Een wijzende peuter leert snel lidwoorden

Als heel jonge kinderen ergens naar wijzen en dat dan met een los zelfstandig naamwoord benoemen (bijvoorbeeld ‘fles!’), vervult dat wijzen de rol van een lidwoord of aanwijzend voornaamwoord (‘die fles’). Want naarmate kinderen jonger beginnen met wijzen, beginnen ze ook op jongere leeftijd lidwoorden en aanwijzend voornaamwoorden bij hun zelfstandig naamwoorden te gebruiken, ontdekten psychologen uit Chicago (Developmental Psychology, 3 maart). Ze onderzochten de taal van slechts 18 kinderen, maar wel elke vier maanden, vanaf 14 maanden tot 58 maanden oud. De kinderen werden steeds anderhalf uur lang thuis gefilmd.

Neurologie

Een blinde kan kijken met zijn gehoor

Mensen die blind geboren zijn, kunnen met een computer die beelden omzet in gestructureerd geluid lichaamshoudingen van mensen in hun omgeving herkennen. Dat kunnen zij daarmee zo nauwkeurig dat ze na een training van gemiddeld 70 uur in staat zijn een waargenomen houding te kopiëren met hun eigen lichaam. Dat schreven Israëlische onderzoekers onder leiding van Amir Amedi deze week in Current Biology. De in geluid omgezette beelden bleken daadwerkelijk de visuele centra van de deelnemers te prikkelen. Daarmee is bewezen dat de oren bij blinden de functie van de ogen kunnen overnemen (sensorische substitutie). Het team werkte met het softwareprogramma The vOICe, dat in de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld is door de Nederlandse ingenieur Peter Meijer.

Zintuigen

Mensen onthouden slecht wat ze horen

Mensen onthouden akoestische informatie veel slechter dan visuele en tactiele (voelbare) informatie. Hierin lijken ze opvallend sterk op andere primaten. Het is bevestigd met onderzoek in Iowa op psychologiestudenten (PLOS ONE, 26 februari). Die kregen één seconde lang een zuivere toon te horen en moesten 1 tot 32 seconden later van een volgend signaal zeggen of dat dezelfde toonhoogte had of niet. Het visuele signaal bestond uit een rood vierkant op een computerscherm dat ook een andere kleur rood kon krijgen. De tactiele prikkel kwam van een staaf die in wisselende frequentie trilde. De juiste herinnering aan het hoorbare signaal liep zeer snel terug, ook als, in een vervolgexperiment, natuurlijker geluid werd gebruikt, zoals hondengeblaf. De aard van de signaalverwerking lijkt van invloed op het geheugen.