Het logische loonverschil

Illustratie Roland Blokhuizen

Verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen zijn minder het gevolg van discriminatie

dan vaak lijkt.