Vrouwen hebben meeste kans op topfunctie in Rusland

Een klein meisje dat later een topfunctie wil bereiken kan zich het beste laten adopteren door een Russisch echtpaar. De topbaan die ze daar het makkelijkst bereikt is die van financieel directeur, in een organisatie op het gebied van onderwijs of zorg. Als een Russische adoptie niet lukt, kan ze nog inzetten op Zuidoost-Azië.

Uit een gisteren verschenen onderzoek van accountants- en advieskantoor Grant Thornton blijkt dat de meest kansrijke route naar de top die van financieel directeur van een onderwijs- of zorginstelling in Rusland is. Van de Russische senior managementfuncties in middelgrote bedrijven wordt 43 procent bezet door vrouwen. In Indonesië gaat het om 41 procent, in de Filippijnen om 40.

De onderzoekers verklaren het succes van de Russische vrouwen uit de gelijke kansen die het communisme van de Sovjet-Unie bood. Ook in China heeft deze ideologie bijgedragen aan het aantal vrouwen in topbanen (38 procent). In Zuidoost-Azië werken de familiebanden in het voordeel van werkende moeders: daar wonen gezinnen vaak samen met of dichtbij de grootouders, die helpen met de verzorging van kinderen.

Japan staat met 9 procent onderaan de lijst van 45 onderzochte landen, op de voet gevolgd door Nederland (10 procent). Over het algemeen geldt dat er in ontwikkelde economieën minder topvrouwen zijn dan in opkomende economieën: 21 procent tegenover 32 procent. Grant Thornton noemt als oorzaken de minder nauwe familiebanden in het Westen, de sterke groei en culturele veranderingen in veel opkomende economieën en het hoge aandeel van familiebedrijven in deze landen.

Wereldwijd komt het aandeel van vrouwen in topfuncties uit op 24 procent, hetzelfde niveau als vorig jaar en ook als 2007. Tijdens de crisisjaren was het percentage iets gezakt. Nu vrezen de onderzoekers dat er een „natuurlijk niveau” bereikt is.

Het aantal voorstanders van vrouwenquota is het afgelopen jaar toegenomen, van 37 procent naar 45 procent. Zij zien vooral nut in quota om het percentage in de raad van bestuur omhoog te krijgen.