Colofon

DeLUXE is een uitgave van NRC Handelsblad.

Hoofdredacteur: Peter Vandermeersch

Gastredacteur: Lucas Ossendrijver

Redactie: Martine Kamsma, Milou van Rossum, Monique Snoeijen (chef)

Redactie-assistent: Liesbeth Carp

Art director: Jan Paul van der Wijk

Met dank aan: Reuben Teik Hansen, woordvoerder Lanvin Homme

Algemeen directeur: Rien van Beemen

Commercieel directeur: Martijn Standaart, m.standaart@nrc.nl, tel.+31613265156

International Sales manager: Dylan Schuitemaker, d.schuitemaker@nrc.nl, tel.+31631679886

Manager Traffic: John Wesselman, j.wesselman@nrc.nl, tel.+31621699775

Druk: Roto Smeets, Etten-Leur

Redactie-adres: Postbus 3372, 1001AD Amsterdam

E-mail: lux@nrc.nl

NRC HANDELSBLAD, 2014

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij NRC Media BV c.q. de betreffende auteur. Zie voor de volledige tekst nrc.nl. Op ingezonden bijdragen zijn de algemene publicatievoorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage op de redactie en worden op verzoek kosteloos toegezonden.