Bisdom Utrecht misbruikt erfenis voor afhandelen klachten misbruik

Een nalatenschap bestemd voor de Indiase zustercongregatie van Moeder Theresa is door het armlastige aartsbisdom Utrecht gebruikt om kantoorkosten te betalen voor de afhandeling van klachten van misbruikslachtoffers binnen de Kerk. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. Ook zouden er kerst- en sinterklaasgeschenken voor bisdombestuurders van zijn betaald.

Het geld, 300.000 euro, kwam van de in 1994 overleden Utrechtse weduwe Cornelia Witkamp. Het bedrag werd in 1995 ondergebracht in de Stichting Caritas Moeder Theresa. Bestuurders van de stichting werden toenmalig aartsbisschop Ad Simonis en zijn econoom Jacques Klok. De stichting moest uitvoering geven aan het testament van Witkamp. Zij wilde dat de zusters van Moeder Theresa “de meest verlatenen en uitgestotenen der maatschappij, waaronder drugsverslaafden” in Utrecht konden helpen. De zusters kwamen echter nooit naar Utrecht.

Klok: geld werd besteed aan probleemgevallen

Geld van de stichting, waarvan de statuten aansluiten op de laatste wil van de weduwe, werd jarenlang besteed aan drugsverslaafden en andere probleemgevallen, zegt oud-econoom Klok:

“Na het aftreden van kardinaal Simonis in 2007 als aartsbisschop zijn wij als bestuurders opgevolgd door bisschop Eijk en de nieuwe econoom.”

Onder Eijk blijkt in 2012 het laatste geld van de stichting – 166.000 euro – als gift overgemaakt te zijn aan het aartsbisdom. Die gebruikte het om het aandeel van het aartsbisdom in de kantoorkosten te betalen van de stichting Beheer en Toezicht, die klachten afhandelt van misbruikslachtoffers.

Oud-econoom Klok zegt zich “verbaasd” te hebben over de bestemming van het geld:

“Het helpen van drugsverslaafden in Utrecht past nog in de doelstelling van de stichting vonden wij, maar na ons vertrek is wel een heel ruime uitleg aan de statuten gegeven.”

Financiële problemen bisdommen door leegloop kerken

De bisdommen verkeren al jaren in geldnood door de leegloop van de kerken. Daar kwamen de kosten bij van het afhandelen van het misbruik. Econoom van het aartsbisdom Hans Zuijdwijk geeft toe dat de bestemming van het geld “misschien niet erg voor de hand ligt”:

“Maar ook in eerdere jaren is geld van de stichting uitgegeven aan kosten die gemoeid waren met de afhandeling van misbruikklachten. Het was beleid dat wij overgenomen hebben. Overigens hebben Simonis en Klok van het geld van de stichting ook uitgaven gedaan die ik nóóit voor mijn rekening zou hebben genomen, zoals kerst- en sinterklaasgeschenken voor leden van de curie.”

Zijn voorganger Klok zegt “verrast” te zijn. “Wij hebben nooit kantoorkosten betaald en zeker geen cadeaus voor curieleden. Dat moet Zuijdwijk dan maar bewijzen”, aldus Klok.