Volume bepaalt kwaliteit

In sommige gemeentes wordt plastic afval huis aan huis ingezameld, in andere gaat dat via containers in de wijk. Welke vorm van plastic huisafval inzamelen levert in de praktijk de hoogste milieuwinst op?

De milieuwinst van plastic recycling hangt niet alleen af van de wijze van inzameling. Bepalend is ook hoe goed er wordt gerecycled. De plastic afvalstroom bestaat uit vele soorten kunststof. Optimaal recyclen vanuit milieuoogpunt betekent dat alle kunststofsoorten in de fabriek gescheiden worden en als aparte mono-stromen weer ingezet worden voor nieuwe producten. Technisch kan dat. Om te zorgen dat dit ook gebeurt, moeten gemeenten in hun aanbestedingsbeleid eisen hierover opnemen. Zo wordt voorkomen dat de recycler alleen de meest waardevolle kunststofsoorten (zoals PET) er uit haalt en de rest verbrandt.

De inzamelstructuur van plastic afval beïnvloedt het gedrag van burgers. Als het hen gemakkelijk wordt gemaakt om plastic apart in te leveren, neemt de hoeveelheid gescheiden plastic afval toe. Frequent inzamelen huis aan huis werkt in wijken waar ook andere afvalstromen zo worden opgehaald. Containers in de wijk functioneren ook goed, mits er voldoende staan. Er zijn tegenwoordig prachtige, ondergrondse containers voorzien van een perssysteem. Hiermee wordt de kunststof geplet en kan er meer in de container. Van belang is wel dat de voorlichting verbetert welk materiaal wel of niet in de plastic stroom thuishoort en hoe schoon dit moet zijn. Hoe groter het volume aan ingezameld plastic en hoe zuiverder de kwaliteit ervan, des te groter is de milieuwinst.

Nog meer milieuwinst kan geboekt worden door ook andere afvalstromen terug te brengen in de kringloop. Dan bouwen we een circulaire economie op, waarin afval de grondstof wordt voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu, de werkgelegenheid en innovatieve bedrijvigheid.