S. Nakamoto is wel erg specifiek als schuilnaam

Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek zegt de bedenker van de Bitcoin gevonden te hebben // Een illustere Japanse Amerikaan die ook voor het leger zou hebben gewerkt // De digitale gemeenschap is sceptisch

Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek zegt de bedenker van Bitcoin te hebben gevonden: Satoshi Nakamoto, een 64 jaar oude Amerikaanse Japanner met een voorliefde voor modeltreinen. Hij zou een teruggetrokken bestaan leiden vlak buiten Los Angeles. Met de digitale munteenheid waar momenteel zo veel om te doen is, zou de vader van zes kinderen niets meer te maken willen hebben.

Als die informatie klopt, maakt dat een einde aan een van de grootste mysteries rondom Bitcoin. Over de ware identiteit van de uitvinder ervan doen allerlei wilde verhalen de ronde.

De wildste verhalen

In 2008 publiceerde iemand onder de naam ‘Satoshi Nakamoto’ een wetenschappelijk artikel in een mailinglijst over digitale beveiliging. In het stuk werd de basis voor Bitcoin uiteengezet. Vrijwel automatisch werd aangenomen dat het om een pseudoniem ging. Dat de auteur van het stuk publiciteit schuwde, leek dat te bevestigen.

Zelfs toen de software van Bitcoin een jaar later openbaar werd, bleef onduidelijk wie ervoor verantwoordelijk was. Gavin Andresen, hoofdonderzoeker van de Bitcoin Foundation, zegt in het Newsweek-artikel dat hij tussen 2010 en 2011 regelmatig via internet contact had met Nakamoto. Maar met wie hij precies te maken had, bleef zelfs voor hem geheim. Ook een poging in 2011 van het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker om de persoon achter de veronderstelde schuilnaam te ontmaskeren, mislukte.

De twee maanden durende speurtocht van Newsweek begon met een simpele vraag: Waarom zou iemand die anoniem wil blijven specifiek ‘Satoshi Nakamoto’ als schuilnaam kiezen? Via een database van genaturaliseerde Amerikanen en de nationale archieven van de VS kwam journaliste Leah McGrath Goodman de vermeende uitvinder van Bitcoin op het spoor.

Zij spraken uitvoerig over modeltreinbouw, maar over zijn verleden wilde Nakamoto maar weinig kwijt. Vragen over het onderwerp ontweek hij. Toen Goodman over Bitcoin begon, stopte Nakamoto met reageren.

Uit gesprekken met familieleden – die wel wilden reageren – schetst Goodman een beeld van een schuwe man met een mysterieus verleden. Zo zou Nakamoto betrokken zijn geweest bij meerdere geheime projecten van het Amerikaanse leger. Ook zou hij, als uitvinder van Bitcoin, behoorlijk rijk zijn. Schattingen van zijn vermogen lopen in de miljoenen dollars.

Als Newsweek het bij het juiste eind heeft, publiceerde Nakamoto de basis voor Bitcoin dus gewoon onder zijn eigen naam. Goodman trekt haar conclusie op basis van een confrontatie met de illustere Bitcoin-bedenker voor de deur van diens huis in San Bernadino. Eind februari belde ze bij Nakamoto aan. In plaats van de deur te openen, schakelde hij de politie in. Pas met twee agenten op de oprit wilde Nakamoto naar buiten komen.

Daar zou Goodman een korte, maar belangrijke reactie hebben gekregen. Schoorvoetend zou Nakamoto hebben bevestigd bij Bitcoin betrokken te zijn geweest, maar er inmiddels niets meer mee te maken te hebben. Daarmee was het gesprek ook meteen ten einde. De politie verzocht Goodman Nakamoto verder met rust te laten.

Vanuit de Bitcoin-gemeenschap is sceptisch op het artikel van Goodman gereageerd. Ook op de website van Newsweek plaatsen veel lezers vraagtekens bij de vermeende onthulling. De titel van Bitcoin-bedenker is in het verleden al vaker aan mensen toegeschreven. Zij bleken er stuk voor stuk weinig mee te maken hebben. Goodman heeft Nakamoto bovendien maar heel kort kunnen spreken en baseert haar stuk verder vooral op gesprekken met familieleden.

De keuze om bij Nakamoto thuis langs te gaan ontketende op microblog Reddit een discussie over journalistieke ethiek. Hoofdonderzoeker Gavin Andresen heeft inmiddels via Twitter laten weten zijn medewerking aan het artikel te betreuren.

    • Harrison van der Vliet