denken @nrc.nl

None

Het Westen is hypocriet

vindt Marcus van Engelen, Leiden

Als Frankrijk ingrijpt bij een coup in Afrika, in een van haar ex-koloniën, om een handvol landgenoten te beveiligen, is er geen land dat daartegen protesteert. Ook al banen de Franse mariniers zich al schietend een weg door de straten en herstellen ze toevallig de status quo, het mag allemaal.

Maar als Rusland op de Krim ingrijpt, vooralsnog zonder een druppel bloed te vergieten, om de etnische Russen daar te beschermen tegen de bedenkelijke coalitie die in Kiev de macht heeft gegrepen, vallen de westerse landen over elkaar heen om Rusland te veroordelen. Is het omdat de slachtoffers van de Fransen ‘maar’ zwarte Afrikanen zijn? Is het omdat Rusland de traditionele tegenpartij is? Hier wordt met twee maten gemeten.

De Krim ís al Russisch

schrijft Chris Koopmans uit Sint-Petersburg

De aanleiding tot de gebeurtenissen op de Krim is de overhaast door de nieuwe regering herroepen ‘wet op de taalpolitiek’. Dit betekent dat de overheidsinstanties het Russisch niet meer mogen gebruiken. Politiek ligt dat heel gevoelig op de Krim. Alsof er geen belangrijker problemen zijn in Oekraïne.

Men verklaart een regering van nationale eenheid te willen vormen, maar wat verschijnt er? Alleen een regering van de overwinnaars. Niet alle vertegenwoordigers van de regiopartij zijn boeven. De Krimbewoners zijn inderdaad Russisch-gezind, maar hun doel was niet per se afscheiding. Direct al dus twee oerdomme besluiten van de nieuwe regering. En waarom waren Europa en de VS er als de kippen bij de nieuwe regering te erkennen, want het is en was bekend dat het zuiden, oosten en de Krim Russisch-gezind zijn. Zelfs Joelia Timosjenko drukt zich op onbewaakte momenten in het Russisch uit: haar eerste taal!

Heeft een staande ovatie nog wel betekenis?

vraagt Ada van den Belt uit Rhoon

Naar aanleiding van het stuk over applaudisseren bij klassieke concerten (27 febr.) wil ik toevoegen dat ik me erger aan het feit dat het publiek de laatste jaren, direct aan het einde van welke voorstelling of van welk concert dan ook, bij het applaus gaat staan. Wat moeten we nu nog doen om het verschil aan te geven tussen ‘bedankt, leuke voorstelling’ of ‘wat was dit ontzettend goed’?