Volledige ontwapening moet centraal staan op NSS

Illustratie Arcadio

Op de Nuclear Security Summit (NSS) op 24 en 25 maart spreken tientallen wereldleiders over het risico op ‘nucleair terrorisme’ en de gevaren van verspreiding van nucleaire technologie. Op de agenda ontbreekt echter het belangrijkste punt om tot een veiliger wereld te kunnen komen: nucleaire ontwapening. Nagenoeg alle erkende kernwapenstaten zijn hun nucleaire arsenalen aan het moderniseren voor betere inzetbaarheid van deze wapens. Dat is een veel groter gevaar dan het verwaarloosbare risico dat ‘terroristen’ erin zullen slagen een nucleaire bom te maken. Kerk en Vrede sluit zich op maandag 24 maart in Den Haag dan ook aan bij ‘Stappen voor vrede en nucleaire veiligheid’, om zich uit te spreken voor directe en volledige nucleaire ontwapening. Naar schatting beschikken negen staten nog over in totaal ruim 17.000 kernwapens. Voldoende om de wereld vele malen te vernietigen. Hoewel er door Obama en andere wereldleiders nog stapjes in het verder terugdringen van het aantal kernwapens worden gedaan, zetten de kernwapenstaten tegelijkertijd een zeer zorgwekkende koers in van modernisering van hun nucleaire arsenalen. Daarbij staan de ontwikkeling en productie van nieuwe kernwapens centraal, die in de militaire praktijk beter bruikbaar, en daarmee makkelijker inzetbaar zijn. De nieuwe 'kleine' kernraket ASMPA van de Franse krijgsmacht is hier een voorbeeld van. Dit geldt ook voor de Amerikaanse B61-atoombommen die op de Vliegbasis Volkel in Noord-Brabant liggen. De planning is dat zij vervangen worden door een nieuw type, de B61-12. Door een nieuw geleidingssysteem wordt de precisie van het wapen verhoogd. Met deze verbeterde capaciteiten wordt de B61-12 beter bruikbaar dan zijn voorgangers. Daarmee wordt de drempel voor inzet verlaagd. De Nederlandse regering wil, tegen een uitspraak van een meerderheid van de Tweede Kamer in, vasthouden aan de Nederlandse kernwapentaak bij de overgang van de F16 naar de Joint Strike Fighter. Dit betekent dat nog tientallen jaren Nederlandse gevechtspiloten getraind zullen worden op de inzet van kernwapens.

Kernwapens zijn en blijven de meest vernietigende wapens die de wereld kent. Als de wereldleiders nucleaire veiligheid serieus nemen, zullen ze alles op alles zetten om in Den Haag afspraken voor volledige ontwapening te maken, in plaats van te trachten zelf buiten schot te blijven door afgeleide risico's op te blazen tot het ‘echte’ probleem.

    • Henk Baars