VVD, PvdA oneens over eisen

Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het oneens over welke vestigingseisen er gesteld moeten worden aan Antillianen. In het regeerakkoord spraken beide af „tot regulering van de vestiging van inwoners” van Curaçao, Aruba en Sint Maarten in Nederland te komen. Maar het initiatiefwetsvoorstel dat de VVD hierover heeft ingediend, gaat de PvdA te ver. De PvdA wil geen onderscheid maken op basis van afkomst, zoals het wetsvoorstel van de VVD wel doet. Bovendien is de wet volgens de PvdA niet proportioneel: alleen kansarme en criminele Antillianen zouden geweerd moeten worden, terwijl de regels nu voor alle Antillianen zouden gaan gelden. Gisteren zou de Tweede Kamer debatteren over de vestigingseisen zoals de VVD die wil, maar vanwege een uitgelopen debat over de situatie in Oekraïne werd dat uitgesteld. De indiener van de initiatiefwet, André Bosman, zegt bereid te zijn het wetsvoorstel aan te passen. (NRC)