Resultaat van extra miljoenen voor bestrijding witwassen onduidelijk

Politie doet een inval in een woonwagenkamp in het Utrechtse Rhenen voor verdenking van het kweken van hennep en witwassen. ANP / Piroschka van de Wouw

Hoewel de laatste kabinetten miljoenen euro’s extra hebben gestoken in de aanpak van witwassen, blijkt na onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat het onduidelijk of dat iets heeft opgeleverd. Dat komt doordat de organisaties betrokken bij de aanpak hun kennis en informatie onvoldoende uitwisselen. De rekenkamer presenteerde die conclusie vandaag na een onderzoek naar de bestrijding van witwassen.

Door het gebrekkige inzicht in de effectiviteit kunnen de ministers van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) maar moeilijk verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer. Bovendien kunnen ze slecht bepalen welke eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn.

Opstelten en Dijsselbloem willen een Beleidsmonitor Witwassen

Dat er weinig bekend is over het effect van de bestrijding van witwassen, heeft te maken met de uitwisseling van informatie tussen de verschillende diensten. Zo stuurt de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), een meldpunt dat onder de politie valt, wel informatie over verdachte transacties door, maar krijgt zij niet te horen wat met de gegevens is gedaan.

De rekenkamer adviseert beide ministers daarom om beter inzicht te krijgen in de witwasrisico’s, door het verzamelen van de verschillende informatie. Dijsselbloem en Opstelten onderschrijven de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer in grote lijnen. Eind dit jaar willen zij daarom met een Beleidsmonitor Witwassen komen.

Niet duidelijk

Witwassen is het legaal maken van geld met een illegale herkomst. Volgens een grove schatting van de politie is in 2010 een bedrag van 16,2 miljard euro aan illegaal verkregen inkomsten in Nederland legaal gemaakt. In 2012 zijn een kleine 24.000 verdachte transacties gemeld, met een waarde van 680 miljoen euro. Hoeveel daarvan is aangepakt is niet duidelijk, zo stelt de rekenkamer. (Novum)